Eksempel fra praksis

Håndværk og design og åben skole

I Helsingør har et pilotprojekt fokus på at give eleverne indsigt i de mange muligheder, der ligger i ”håndens arbejde” på en praksisnær måde gennem udfoldelse af faget i lokal og samfundsmæssig kontekst.

Udgangspunktet for det treårige projekt er, at det skal understøtte faget håndværk & design og indsatsen omkring Åben Skole. Samtidig skal projektet støtte op om kommunens mål om, at alle børn og unge gennem deres skoletid skal møde kunst, kultur og kulturinstitutioner.
 

Projektets indhold

  • Projektets kerne er gensidig kompetenceudvikling.
  • Alle 5. klasser modtager et tilbud, der knytter sig til faget håndværk og design med et kulturhistorisk blik.
  • Der udvikles forskellige pilotprojekter indenfor faget håndværk og design med forskellige samarbejdspartnere.

 

Kompetenceudvikling på mange planer

En del af formålet med projektet har været at kompetenceudvikle de involverede parter. På det uformelle plan har de pædagogiske medarbejdere gennem besøg på værksteder, kulturinstitutioner med mere fået indsigt i og viden om nye håndværksmæssige områder, eksempelvis hvordan der kan arbejdes i finér, splejses i tovværk og flettes med nye materialer.

På det mere formelle plan har der været arrangeret et antal hele kursusdage i håndværk og design for lærere, hvor der også deltog en medarbejder fra Billedskolen. Dette har efterfølgende resulteret i et uformelt netværk i skoleregi med frivillige faglige eftermiddage for alle, der arbejder med håndværk og design i skolen. Museerne har desuden i perioden udviklet deres formidlingspraksis, og projektet har dermed også haft afsmittende virkning på deres tilbud til Åben Skole.
 

Samarbejde på mange måder

Herunder præsenteres kort projektets forskellige former for samarbejder, hvor klasser har været på besøg på arbejdspladser og i værksteder, på kulturinstitutioner, har deltaget i workshops og er blevet undervist af faglærte håndværkere, arkitekter, kunstnere med mere.

Samarbejde med Erhvervsskolen: Klasserne besøger Erhvervsskolens snedkerafdeling. Her bliver de undervist af en faglært snedker, bistået af deres egne lærere i håndværk og design. I undervisningsforløbet laver hver elev en mobilholder i finer og krydsfiner.

Mur en mur – på besøg hos en håndværker: Her besøger klasserne en murerarbejdsplads. Eleverne introduceres til byggepladsen som arbejdsplads, og de deltager i arbejdet med at blande mørtel. Udstyret med murerske i hånden er eleverne med til at mure en mur op.

Byg, tegn & lær - huse i træer: I samarbejde med en arkitekt udforsker 5. klasser arkitekturens univers sammen med deres lærere og en arkitekt. Eleverne finder materialer i skoven og medbringer genbrugsmaterialer hjemmefra. Der sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan arbejder man med form, funktion og skala?
  • Hvordan kan man bo i et træ?
  • Hvordan sætter man form på sin ide?
  • Hvilke bløde og hårde materialer kan man anvende – og til hvad?

Tryk på stof: En professionel stoftrykker inviterer klasser til håndværk- og designtimer med fokus på tryk på puder og tasker. Workshoppen består af en gennemgang af trykketeknikker, komposition, farvelære og afprøvning af tryk på stof.

Design med lys – innovationsværksted: Workshoppen består af et inspirationsoplæg om lysdesign og et værksted ved en kunstner og ingeniør, hvor eleverne to og to eksperimenterer med lys og dets effekt på forskellige materialer. Efterfølgende designer de en LED-lampe. Oplægget giver eleverne en bred forståelse af begrebet lys - historisk, samfundsmæssigt, æstetisk - og gør dem i stand til at arbejde med LED-dioder og lysdesign.

Design en beholder – kulturhistoriske håndværk: Billedskolen tilbyder en dag, hvor gamle flette- og væveteknikker kobles med nye designprocesser. I en workshop introduceres eleverne først til klassiske flette og væveteknikker. Herefter afprøver de teknikkerne i nye design med et fokus på funktion. De arbejder i et nyt materiale – strapbånd.

Fra gammelt til nyt - industrielle håndværk: Undervisning og rundvisning på Danmarks Tekniske Museum og introduktion til bearbejdning af hårde materialer, til værktøj og teknikker. I projektet besøger klasserne udstillingen ”Industri: fra håndværk til robot”. Gennem et rollespil oplever eleverne at være et arbejdssjak på en støvsugerfabrik anno 1950. I værkstedet producerer eleverne deres egne sodavandsoplukkere. De skal eksempelvis save i en møtrik med metalsav, bore hul med et metalbor, slibe et træhåndtag med sandpapir og montere delene til en færdig oplukker, som de afprøver på en rød sodavand.

Knob og stik til søs som matros – maritime håndværk: Eleverne følger i sømandens fodspor gennem udstillingerne på M/S Museet for Søfart og afprøver sømandsfærdigheder i et forløb. I værkstedet lærer eleverne at binde og splejse i tovværk, og de møder forskellige teknikker og værktøj: dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, øjesplejsning og abehånd.

 

Kreditering

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet gennem puljen: Åben skole - lokale samarbejder og national vidensdeling.
Projektledere: Ida Wettendorff og Anne-Mette Hermansen, Helsingør kommune

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.