Eksempel fra praksis

Arkitekturpædagogik

Arkitektur er løsningen på en konkret udfordring, eksempelvis at skabe en minimalistisk bolig. Arkitektur findes overalt, hvilket gør hele Danmark til et læringsrum med lokale og autentiske problemstillinger.

I et projekt med udgangspunkt i arkitekturpædagogik i faget håndværk og design har Dansk Arkitektur Center og University College Lillebælt udviklet et kompetenceudviklingsforløb for tidligere sløjd- og håndarbejdslærere. Denne artikel redegør kort for projektets positive erfaringer med arkitekturpædagogikkens læringspotentialer og brug af arkitekturpædagogik i faget håndværk og design.

 

1. Arkitekturpædagogik og de læringsmæssige potentialer

Mennesker forbindes med deres omgivelser gennem arkitektur. Derfor kan et fokus på arkitektur i undervisningen bidrage til, at elevernes forståelse for deres omverden og dennes problemstillinger og dilemmaer forbedres.

Lokale og autentiske problemstillinger
I arbejdet med arkitektur kan der sættes fokus på stedsspecifik og situeret læring, og undervisningen kan med fordel rykkes ud i byens rum, da eleverne får en bedre forståelse af rummet ved selv at være til stede. Arbejdet med arkitektur er desuden en mulighed for at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Her kan der både lægges vægt på miljøet, økonomien og den sociale bæredygtighed.

Empati, forståelse og respekt
Arkitekter sætter sig ind i både steder og mennesker. Arkitekturen bliver dermed også et billede af vores samfund og kultur, og arbejdet med arkitekturpædagogik rummer dermed også kulturel empati og udvikling af forståelse og respekt for omverdenen. Desuden giver arkitekturpædagogikken eleverne mulighed for at udvikle deres analytiske evner med fokus på rum frem for traditionelle analyser af tekster eller billeder.

Innovation, entreprenørskab og kritisk-konstruktiv tænkning
Arkitekturpædagogik giver eleverne oplevelser og forståelse af arkitektur gennem konkrete møder med arkitekturen. Disse møder kan være med til at aktivere elevernes personlige erfaringer og brug af sanser. Gennem arbejdet med arkitekturpædagogik kan eleverne efterhånden bruge deres erfaringer og viden til at finde frem til deres egen stemme og udtryk og dermed give personlige bud på ændringer af konkrete steder. På denne måde kan arkitekturpædagogikken aktivere en kritisk-konstruktiv tænkning, i forhold til hverdagen og de steder eleverne opholder sig, og bidrage til innovation og entreprenørskab.

 

2. Arkitekturpædagogik som en del af håndværk og design

Netop innovation og entreprenørskab er en central del af faget håndværk og design. Arkitekters arbejde med innovation og kreative processer kan med fordel inddrages i håndværk og designfaget, ligesom entreprenørskab kan styrkes i et arbejde med fokus på reelle problemstillinger og skabelse af løsninger, der kan føres ud i livet.

Gennem arbejde med designprocesser, skitser, modeller, mock-ups, byrumsanalyse og moodboards, kan arkitekturpædagogikken bidrage til at opfylde fagets formål med særlig vægt på kompetenceområdet ”design”.

 

Kreditering

Projektet "Arkitekturpædagogik som middel til kompetenceløft til faget håndværk og design i Faaborg-Midtfyn Kommune" er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Projektet er udviklet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Arkitektur Center, DAC & LEARNING. University College Lillebælt er partner i projektet.

Denne artikel tager udgangspunkt i den praksisguide, som projektet har udviklet. Guiden findes på dac.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.