Forløb

Genbrug materiale til ny mode med Nico og Andres

Udskoling: Bæredygtighed er i centrum i dette forløb, hvor gæstelærerne Nico og Andres inspirerer eleverne til at arbejde kreativt med egne ideer, når de skal skabe nyt tøj af gamle t-shirts og bukser. 

Forløbet er udviklet til valgfaget håndværk og design.

Forløbet er målrettet elever i 7.-9. klasse.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 10-14 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Forløbets formål er, at eleverne skal udvikle materialekendskab samt færdigheder og erfaringer med designprocesser i skabelsen af deres eget produkt.

I dette gæstelærerforløb er der fokus på kompetenceområderne design og håndværk – materialer. Inden for design kan der arbejdes med elevernes brug af og viden om idégenererings- og udviklingsteknikker samt produktfremstilling med fokus på form og funktion. I forhold til begge kompetenceområderne er det desuden oplagt at arbejde med elevernes viden om samt begrundelser for valg af komposition og farve i deres produkter.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af gæstelærere, der er faglige kapaciteter på deres felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fire videoer med de to designere og DR Ultra-værter, Nico og Andres. Til hver video er der udarbejdet forslag til aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen.

Tre centrale pointer er gennemgående i forløbet:

 • Giv det gamle tøj en chance til. Genbrug og re-design tøjet i stedet for at smide det ud. Tænk cirkulært, og brug ressourcerne med omtanke.
 • Alle kan være kreative. Der findes ikke kun én rigtig stil, og alle kan skabe noget unikt. Det er ok at fejle; fejl kan føre til nye og unikke idéer.
 • Vær dig selv. Udtryk dig selv og din personlighed gennem din stil.

 

Forud for forløbet kan læreren sætte fokus på bæredygtigt design, eksempelvis med fokus på hvorfor bæredygtighed er vigtigt, og på at der findes mange måder at være bæredygtig på. Det kan nævnes, at bæredygtighed både rummer en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension, og at disse ligeledes ligger til grund for FN's 17 Verdensmål.

Forløbets aktiviteter kan anvendes hver for sig, men de kan også bruges alle i ét sammenhængede forløb. Det er også muligt, at aktiviteterne til video 2 og video 3 gennemføres parallelt, så eleverne har flere valgmuligheder afhængigt af deres kompetenceniveau og interesser.

Aktiviteterne lægger op til kreativitet, læring og leg med materialer og design. Der er fokus på bæredygtigt design.  

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Inden forløbet igangsættes, anbefales det, at læreren læser om bæredygtighed og tøj. Herudover anbefales det, at læreren tilegner sig en grundlæggende viden om moodboards.

Det kan desuden styrke elevernes udbytte af forløbet, hvis læreren på forhånd har introduceret dem til grundlæggende strikketeknikker.

Forløbet kræver, at undervisningen kan gennemføres i et lokale med adgang til:

 • Saks, tape, lim, pap
 • Garn og strikkepinde
 • Symaskiner (ikke nødvendigvis overlockere), nål og tråd
 • Tøj (t-shirts, strømper, shorts og bukser).

Eleverne kan arbejde med materialer som garnrester og gamle t-shirts og bukser, og de skal derfor medbringe tøj, som de gerne må klippe i. Læreren kan også finde tøj i en genbrugsbutik eller på skolen.

Gæstelærerforløbet kan også gennemføres som fjernundervisning ved behov. Her kan eleverne bruge Google Jamboard eller Book Creator til at lave moodboards. Disse findes på SkoleTube.

Øvelserne til video 2 og 3 kan gennemføres online, hvis eleverne har materialerne i hjemmet. Alternativt kan eleverne finde andre genstande eller materialer i hjemmet, som skulle have været smidt ud. Det kan være digitale genstande, bøger, møbler, stof og lignende.

Disse genstande kan eleverne re-designe ud fra de materialer, som er tilgængelige i hjemmet. Alternativt kan eleverne finde billeder på internettet, som kan sammensættes, så de får et nyt udtryk, for eksempel ligesom Andres, der laver to t-shirts til én.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fire faser svarende til de fire videoer.

Video 1: Genbrug materiale til ny mode

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video fortæller Nico og Andres, hvorfor de brænder for at designe, og hvorfor bæredygtighed er vigtigt for dem.

Aktiviteten, der er knyttet til videoen, har til hensigt at introducere til, at eleverne skal udforme et produkt, som illustrerer, hvem de er.

 

Video 2: Lav garn ud af gamle rester

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video fortæller Nico, hvordan man kan arbejde med garnrester. Han opfordrer desuden til, at eleverne aldrig smider gode materialer væk.

Efter at have set videoen kan læreren hjælpe med at udfolde begreberne bæredygtighed og redesign. Eleverne kan to og to eller i plenum diskutere, hvor de ser eksempler på bæredygtige og cirkulære designs og produkter i hverdagen.

Med udgangspunkt i videoen kan eleverne sammensætte et selvvalgt design, som kan præsenteres i makkerpar for klassen, som giver feedback.

 

Video 3: Skab en unik og upcyclet t-shirt

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video viser Andres, hvordan man kan lave et materiale-mash-up ud fra to gamle t-shirts.

Med udgangspunkt i videoen kan eleverne gøre det samme som Andres. De kan bruge med t-shirts ligesom i videoen, men der kan også bruges bukser, vanter, strømper eller andet tøj.

Eleverne kan producere deres ’styles’ på symaskiner eller i hånden afhængigt af elevernes erfaring.

 

Video 4: Gode råd til dit design

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Ha' det sjovt og husk at passe på planeten. Sådan lyder nogle af de råd, som Nico og Andres giver til arbejdet med designprocesser.

Aktiviteterne til denne video fokuserer på, at eleverne arbejder med spørgsmål, der peger ind i Nico og Andres’ afsluttende gode råd.

Der kan diskuteres i plenum ud fra spørgsmål som:

 • Hvorfor er det vigtigt at vise, hvem man er?
 • Hvorfor er det godt for miljøet, planeten og pengepungen at genbruge?
 • Hvordan skabes gode fællesskaber og oplevelser omkring dét at skabe unikke styles?

 

Evaluering

Gæstelærerforløbet kan både evalueres formativt og summativt. En formativ tilgang, hvor eleverne løbende dokumenterer deres proces, kan laves ved hjælp af små videooptagelser, som eleverne kan vise hinanden eller læreren. Herefter kan der gives en kort feedback.

Det foreslås, at forløbet afsluttes med en summativ evaluering, hvor eleverne noterer:

 • en ting, de vil lære mere om.
 • to ting, de synes, var vanskelige.
 • tre ting, de har lært.

 

Eleverne kan desuden fokusere på selve processen og produkterne. Her kan de reflektere over spørgsmål som:

 • Hvordan var det at arbejde med materialerne?
 • Fik jeg fremstillet det, jeg gerne ville?
 • Fik jeg udtrykt det, jeg gerne ville (at gå fra ide til produkt)?

 

Disse noter kan fremlægges i små grupper eller i plenum. På baggrund heraf kan læreren få idéer til kommende forløb, og læreren kan desuden understøtte eleverne i, at deres tre punkter bæres videre i faget eller over i andre fag.

 

Links til yderligere inspiration

Læs mere om bæredygtighed og tøj på emu.dk

Find konkrete, videobaserede idégenereringsteknikker (især øvelsen ’Tænketing” passer godt ind i håndværk og design) på YouTube

Find inspiration til at bruge moodboards som kreativ kickstarter på emu.dk

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.