Sikkerhed

Sikkerhed skal være i fokus, når der bliver arbejdet med kemikalier, apparater og installationer. Derfor skal sikkerheden have stor opmærksomhed, når en ny øvelse eller et forsøg bliver introduceret.

Det er vigtigt, at alle kan redegøre for, hvordan sikkerhed bliver tilgodeset i konkrete arbejdssituationer. Der skal også være fokus på risikomomenter, og hvordan I kan undgå uheld.

At-meddelelse nr. 4.01.7: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen

Denne meddelelse fra arbejdstilsynet vejleder om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette arbejde betegnes i det følgende som praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter.

Arbejdet finder typisk sted ved praktisk orienteret undervisning, eksempelvis i natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, teknologi, fotolære og andre værkstedsorienterede fag. Arbejdet kan også forekomme i forskellige tværfaglige sammenhænge, projektarbejde og lignende.

I undervisningen indgår kendskab til og håndtering af stoffer og materialer gennem forskellige forsøg og arbejdsprocesser, der sigter mod at bevidstgøre eleverne om en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde at omgås stoffer og materialer.

Skolen skal sørge for, at den lærer, der får til opgave at instruere eleverne og føre tilsyn med deres arbejde, har den fornødne viden om arbejdet, herunder hvordan det skal udføres, og hvilke risikomomenter der er ved arbejdet. Der kan henvises til Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse 20. juni 2014 om skolers tilsyn med folkeskolens elever. Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Meddelelsen indeholder følgende punkter:

  • Valg af stoffer og materialer
  • Arbejde med stoffer og materialer
  • Når farlige stoffer og materialer anvendes i undervisningen
  • Når uheldet sker
  • Ansvar
  • Baggrund
  • Bilag

Link til Arbejdstilsynets AT-meddelelse: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen (at.dk)

 

Relevante links

Link til bekendtgørelse: Tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Link til branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium på arbejdsmiljøweb.dk: Når klokken ringer