Modellering

Modelleringskompetence er karakteriseret ved, at eleven kan arbejde med modeller og modellering både som produkt og proces.

Kompetenceområdet modellering omhandler evnen til at kunne reducere kompleksitet, anvende symboler og repræsentationer, skelne mellem model og virkelighed, vurdere og kritisere samt videreudvikle modeller og repræsentationer. En elev med modelleringskompetence vil kunne bruge naturfaglige modeller til at forstå, forklare eller forudsige fænomener og systemers opførsel, kunne diskutere og forholde sig kritisk til modeller samt kunne revidere/konstruere modeller med afsæt i egne undersøgelser eller som en del af problemløsning.

Læs mere om kompetenceområdet modellering i Faghæftet for fysik/kemi.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find inspiration til arbejdet med modellering her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.