Bevægelse

Målet med mere bevægelse i løbet skoledagen er at styrke sundhed, trivsel, motivation og koncentration.

I faget fysik/kemi kan bevægelse indgå som en ekstra motivationsfaktor for eleverne. I fysik/kemi kan det at bruge sin krop og egne bevægelser i modeller gøre det abstrakte mere håndgribeligt eller give en bedre rumlig forståelse. Dermed hjælpes eleverne til at huske og forstå det gennemarbejdede.

Her på siden kan du læse om bevægelse i faget og finde inspiration til at gøre undervisningen aktiv.

Læs også mere om bevægelse under temaet varieret undervisning her: Tre cases til inspiration

Viden om og ideer til bevægelse i undervisningen