Praksisfaglighed

Praksisfaglighed i og på tværs af fagene handler om elevernes kompetence til at koble teori og fag med krop og erfaring. Denne kobling skal ske så tæt på en praksis som muligt, når eleverne udfører og udarbejder handlinger og produkter.

Her kan du læse mere om arbejdet med praksisfaglighed i fransk. Du kan også dykke ned i de erfaringer, der er gjort i et projekt med fokus på praksisfaglighed i et samarbejde mellem erhvervsuddannelser og folkeskoler. 

Læs mere og se videoer fra projektet her: Praksisfaglighed i fremmedsprog

Se også hele temaet om praksisfaglighed, der indeholder vidensnotat, modeller til arbejdet med praksisfaglighed, vejledninger og en inspirationsportal, der samler alt materiale fra projektet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.