Bevægelse

Målet med mere bevægelse i løbet skoledagen er at styrke motivation, koncentration og trivsel.

Sprogfagene rummer mange muligheder for at inddrage bevægelse i undervisningen. Det kan være i små lege, der fokuserer på ordkendskab eller grammatik, eller I kan dramatisere nye verber. Det at bruge krop og sanser i tilegnelse af ordforråd er til stor hjælp for mange elever.

Her på siden kan du læse om bevægelse i faget og finde inspiration til at gøre undervisningen aktiv.

Læs også mere om bevægelse under temaet varieret undervisning her: Tre cases til inspiration

Viden om og ideer til bevægelse i undervisningen