Bevægelse

Målet med mere bevægelse i løbet skoledagen er at styrke motivation, koncentration og trivsel.

Sprogfagene rummer mange muligheder for at inddrage bevægelse i undervisningen. Det kan være i små lege, der fokuserer på ordkendskab eller grammatik, eller I kan dramatisere nye verber. Det at bruge krop og sanser i tilegnelse af ordforråd er til stor hjælp for mange elever.

Her på siden kan du læse om bevægelse i faget og finde inspiration til at gøre undervisningen aktiv.

Læs også mere om bevægelse under temaet varieret undervisning her: Tre cases til inspiration

Siden er opdateret 16. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.