Redskab

Viden Om - Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever: Tre opsummerende videoer

Se tre videoer, hvor forskere i ordblindhed opsummerer vigtige pointer fra Viden Om-udgivelsen til din skriveundervisning.

Den enkle skrivemodel

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Med udgangspunkt i den enkle skrivemodel uddybes det i denne video, hvad det egentlig er, der er svært for ordblinde elever i skriftlig fremstilling.

 

Selvregulerende strategiudvikling i skriveundervisningen

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne video er der fokus på en virkningsfuld tilgang til at målrette skriveundervisningen – også til de ordblinde elever. Tilgangen består af 6 strategier til eleverne og 10 skridt til din undervisningspraksis.

 

Læse- og skriveteknologi i skriveundervisningen

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne video kan du blive klogere på, hvordan læse- og skriveteknologi kan støtte ordblinde elever i skriftlig fremstilling, og hvad læreren skal have fokus på i den sammenhæng.

 

De tre videoer er produceret som en del af Viden Om - Undervisning i skriftlig fremstilling målrettet ordblinde elever.

Find hele Viden Om-pakken her.

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.