Forskning og viden

Viden Om - Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag i grundskolen

Elevernes læring og motivation i en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning er i fokus i denne Viden Om.

Her kan du få bud fra forskning og praksis på, hvordan en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kan tage sig ud, hvis alle elevgrupper skal profitere af den.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Materialer

I vidensnotatet her kan du læse forskningens bud på, hvordan en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kan tage sig ud i praksis, hvis eleverne skal profitere af den.

Vil du have inspiration til at komme i gang med eller udvikle din undersøgelsesbaserede undervisning i naturfag? Så se her.

Power Pointen præsenterer en række forskningspointer, der giver jer viden om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Oplægget indeholder desuden en række øvelser, som giver anledning til, at I reflekterer over egen praksis og gør jer tanker om, hvordan I kan arbejde undersøgelsesbaseret i jeres undervisning.

Refleksionsark til lærerteams med afsæt i podcastserien 'Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i grundskolen'.

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.