Viden Om - professionelle læringsfællesskaber

Begrebet professionelle læringsfællesskaber beskriver et professionelt samarbejde, der understøtter lærernes praksisnære kompetenceudvikling, og som dermed kan bidrage til forbedringer og justeringer af undervisningen – til gavn for elevernes læring.

© Børne- og Undervisningsministeriet
I denne video hører du om, hvordan Rasmus og Jacob arbejder sammen som et professionelt læringsfællesskab på Tre Falke Skolen.

Materialer

I dette notat formidler vi forskningsbaseret viden og anden relevant litteratur om professionelle læringsfællesskaber.

Udviklingsredskabet henvender sig til lærere og skoleledelser i grundskolen, som ønsker at udvikle deres samarbejde som professionelt læringsfællesskab.

Siden er opdateret 26. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.