Viden om

Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder

Afkodningsvanskeligheder i de første skoleår er et tidligt risikotegn på ordblindhed.

Fagprofessionelle i skolen kan forebygge og reducere senere afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed, gennem tidlige indsatser allerede i børnehaveklasse og 1. klasse. Få inspiration til arbejdet her.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne video får I præsenteret hele den samlede videnspakke om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.

Materialer

I dette vidensnotat får I viden om de centrale elementer, skolen med fordel kan indarbejde i en tidlig indsats rettet mod at forebygge og reducere senere afkodningsvanskeligheder samt viden om organisering og tilrettelæggelse af den forebyggende indsats.

Dialogkortene er et redskab, der er udviklet som støtte til fælles faglig dialog og refleksion om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder på tværs af personale i børnehaveklasse og 1. klasse på jeres skole.

Årshjulet kan fungere som inspiration til skoler, der ønsker at systematisere evaluering og løbende opfølgning i undervisningen i børnehaveklasse med henblik på tidlig indsats og forebyggelse af afkodningsvanskeligheder. 

Årshjulet kan fungere som inspiration til skoler, der prioriterer supplerende indsats for elever med særlige behov i både efteråret og foråret i børnehaveklassen.

Brug cases og støttespørgsmål til at udvikle og styrke jeres fokus på forebyggelse af afkodningsvanskeligheder hos eleverne. Formålet er, at I sammen kan drøfte, hvordan I kan sikre de bedste muligheder for, at alle elever kan få en god læsestart.

Et overleveringsskema kan støtte overgange og hjælpe jer som skole til at dokumentere elevernes udvikling og skolens indsats. Få her tre forskellige overleveringsskemaer til børnehaveklasse og 1. klasse.

Årshjulet kan inspirere skoler, der ønsker at prioritere den tidlige indsats og forebyggelse af afkodningsvanskeligheder. I dette årshjul anvendes holddansk.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Denne video kan bruges i samarbejdet med forældre om at forebygge udvikling af afkodningsvanskeligheder. Den forklarer, hvorfor det er vigtigt at sætte tidligt ind og giver tips til, hvad forældre kan gøre for at understøtte deres børns læseudvikling.

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.