Viden Om-udgivelser

Her finder du en samlet oversigt over Viden Om-publikationer på grundskoleområdet. Du kan også læse mere om baggrunden for og formålet med Viden Om. 

inkluderende læringsmiljøer - viden om
Viden Om effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læsekompetencer
Viden Om Pædagogisk ledelse
Viden Om overgange
Viden Om undervisningsdifferentiering
It-understøttet inklusion
Viden Om skole-hjem-samarbejde
Viden om sprog-og-læsekompetencer-hos-tosprogede-elever

unpublished

Viden Om-pakkerne: Værd at vide

Viden Om er en videnspakke, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om er en videnspakke med forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-pakkerne finder du blandt andet disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret 21. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.