Artikel

Værktøj til bedre sprogforståelse i indskolingen

Sprogforståelsesvanskeligheder er ofte et overset problem. Et samtaleværktøj fra Nationalt Videnscenter for Læsning stiller skarpt på god undervisning i sprogforståelse i indskolingen. 

Elevgrupper

Disse gruppe kan særligt have gavn af indsatser med fokus på sprogforståelse:

  • Elever med DLD, Developmental Language Disorder
  • Elever fra familier med lav socioøkonomisk status
  • Flersprogede elever

Mange børn kæmper med sprogforståelsen i indskolingen – og netop sprogforståelsen er ofte en overset del af den tidlige sproglige og skriftsproglige udvikling. En tidlig indsats og systematisering af skolens indsatser kan være helt afgørende for disse børns muligheder i skolen.

Læs mere i Sprogforståelse fra Nationalt Videnscenter for Læsning (videnomlaesning.dk)

 

En barriere for deltagelse

Sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen udgør en barriere for at deltage fuldt ud i både sociale og faglige aktiviteter i skolen og indebærer også risici for langvarige vanskeligheder og negative følger i form af læseforståelsesvanskeligheder, lavt uddannelsesniveau og reduceret livskvalitet.

 

Elever, som har behov for særlige indsatser ift. sprogforståelse, har også behov for gode almene indsatser i klasseundervisningen og gode målrettede indsatser.
© Nationalt Videnscenter for Læsning

Sæt retning med NVL's samtaleværktøj

Samtaleværktøjer understøtter fælles refleksion mellem for eksempel lærer, leder og vejleder og giver anledning til at drøftelse af tre centrale spørgsmål: 

Hvad gør vi?

Hvordan organiserer vi?

Hvordan prioriterer vi?

Hent samtaleværktøjet fra NVL her (PDF)

 

Sprogforståelse er en kompleks størrelse

Sprogforståelse består af delfærdigheder som et godt ordforråd, kendskab til morfologi og syntaks og pragmatisk kunnen i form af for eksempel gode narrative færdigheder. Elever med sprogforståelsesvanskeligheder kan derfor have forskellige vanskelighedsprofiler. Det skal der tages højde for når lærere, ledere og vejleder planlægger indsatser. 

Relevante indsatser kunne være: 

  • Almene indsatser i form af undervisningsforløb, der inkluderer alle elever uanset færdighedsniveauer.
  • Målrettede indsatser i form af undervisningsforløb, der har et klart defineret formål og inkluderer en gruppe af elever med behov, der matcher indsatsens formål.
  • Særlige indsatser i form af undervisningsforløb, der er tilrettelagt ud fra elevers individuelle behov.

 Se eksempler på indsatser (PDF)

 

Læs også 

Vanskeligheder med sprogforståelse er et potentielt underprioriteret problem for elevers deltagelsesmuligheder (emu.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.