Forskning og viden

Uddannelsesparathed

EVA har undersøgt de første erfaringer med, hvordan UPV-ordningen fungerer i praksis på seks folkeskoler, og hvilke indsatser skolerne vælger at tilbyde elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) har til formål at sikre bedre overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser – og dermed styrke arbejdet med at nå målsætningen om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Denne publikation er anden delrapport i en større undersøgelse af uddannelsesparathedsvurderingerne. Den samlede undersøgelse løber frem til 2020. Undersøgelsen er en del af EVA’s handlingsplan for 2014 og gennemføres af EVA i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

 

Formål

Undersøgelsen giver indblik i, hvordan ordningen med UPV fungerer i praksis på seks udvalgte skoler. Undersøgelsen har fokus på de indsatser, som skolerne vælger at tilbyde de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, med henblik på at gøre dem uddannelsesparate.

 

Hovedpointer

De indsatser som præsenteres i undersøgelsen, har meget forskellig karakter og adresserer vidt forskellige udfordringer hos eleverne. En række opmærksomhedspunkter går imidlertid igen på tværs af skoler og UU-centre – hvad angår både processen for vurderingen og de særlige indsatser, som eleverne efterfølgende tilbydes.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering

Undersøgelsen er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut og udgivet i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.