Forskning og viden

Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet

Hvordan ser god og motiverende undervisning på folkeskolens mellemtrin ud? EVA har undersøgt, hvad 12 lærere gør konkret i det daglige for at skabe en undervisning og et læringsmiljø, der motiverer eleverne.

Denne rapport handler om, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre undervisning, der virker motiverende og giver eleverne gode læringsmuligheder. Med rapporten ønsker vi at give nuanceret og dybdegående viden om lærernes praksis. 

Fra forskningen ved vi, at følgende fem elementer er vigtige i arbejdet med at skabe en god og motiverende undervisning:

  • Et trygt og positivt læringsmiljø
  • Fokus på mål og på elevernes læring
  • Give og modtage feedback.
  • Struktur og variation i undervisningen
  • Inddragelse af eleverne.

I rapporten undersøges, hvordan 12 udvalgte lærere på mellemtrinnet, som gennemfører undervisning af høj kvalitet, arbejder med de fem elementer. På baggrund af observationer af deres undervisning og interview med dem, deres elever og deres skoleledelse går undersøgelsen tæt på lærernes praksis og giver konkrete beskrivelser af undervisningen og af lærernes refleksioner.

Rapporten henvender sig til lærere, skoleledere og andre med interesse for skoleområdet, som ønsker inspiration til, hvordan de kan udvikle undervisningen. Selvom undersøgelsen fokuserer på mellemtrinnet, belyser den almene forhold, som er relevante, uanset hvilket klassetrin man arbejder på.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering 

Rapportener udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og udgivet i 2014. 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.