Forskning og viden

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund

Rapporten indeholder en systematisk kortlægning af internationale effektstudier af skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund samt en kvantitativ syntese.

Formål

Formålet med rapporten er at identificere indsatser, der styrker de faglige præstationer for skoleelever fra familier med svag socioøkonomisk baggrund.

 

Grundlag 

Forskningsoversigten er baseret på en systematisk søgning i alle relevante databaser for uddannelsesforskning i oktober 2014. Søgestrategien var baseret på fire kategorier: elever, socioøkonomisk baggrund, udfald og forskningsdesign. Vi havde seks kriterier for udvælgelsen af studier:

1. Indsatsen var eksplicit målrettet mod en forbedring af deltagernes faglige præstationer og blev gennemført af individuelle skoler eller lokale interessenter, såsom kommuner og frivillige organisationer.

2. Indsatsen var målrettet elever med svag socioøkonomisk baggrund på alderstrin, der modsvarer den danske folkeskole.

3. Indsatsen benyttede en eller flere af følgende udfaldsvariable: standardiserede faglige tests, karaktergennemsnit eller optag på ungdomsuddannelser for de 14-18-årige.

4. Studiet var primærlitteratur og benyttede et forskningsdesign med indsats- og kontrol-/sammenlignings-gruppe.

5. Indsatsen blev gennemført i et OECD- eller EU-land.

6. Indsatsen blev gennemført i år 2000 eller senere.

 

Hovedpointer

Forskningsoversigten har fem hovedresultater:

1. Der er et stort vidensgrundlag, dog er studierne næsten udelukkende fra USA

2. Der er tre indsatstyper, som er særligt lovende: tutoring, feedback og monitorering, cooperative learning

3. Der er stor variation i effektiviteten af indsatser

4. Effektive tidsbegrænsede indsatstyper flytter målgruppen betydeligt

5. Litteraturen mangler generelt information om omkostningerne ved indsatserne og om de langsigtede effekter.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

 

Kreditering 

Rapporten er udgivet af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) i 2015. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.