Forskning og viden

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017

De samlede landsdækkende resultater fra dette års nationale trivselsmåling i folkeskolen er nu offentliggjort i en tabelrapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Formål

Trivselsmålingen er en obligatorisk spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever i 0.-9. klasse på landets folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. I rapporten vises den samlede svarfordeling for indskoling (0.-3. klasse), for mellemtrin (4.-6. klasse) og for udskoling (7.-9. klasse) for de enkelte spørgsmål og indeks i trivselsmålingen.

Trivselsmålingen er opdelt i temaer om social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål præsenteres i rapporten i disse temaer.

 

Find rapporten

Find rapporten på dcum.dk (PDF)

Faktaoplysninger

Trivselsmålingen blev gennemført i perioden 16. januar til 31. marts 2017 og er besvaret af 498.785 elever i 0.-9. klasse.

Tabelrapporten blev offentliggjort af DCUM i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.