Forskning og viden

Ny viden om elever der føres tilbage fra specialtilbud

En ny rapport har set nærmere på, om tilbageførsel af elever fra specialtilbud til almenundervisningen har en betydning for elevernes overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Rapporten ser på en gruppe af elever i udskolingen, som er ført tilbage fra specialundervisning til den almindelige undervisning, og sammenligner deres faglige resultater og overgang til ungdomsuddannelse med elever, som ikke er tilbageført. Undersøgelsen vedrører elever, som er i ”gråzonen” mellem almentilbud og specialtilbud og kan derfor ikke anvendes til generelt at konkludere, hvordan det vil påvirke elever i specialtilbud at vende tilbage til almindelige klasser.

Rapporten viser for den undersøgte elevgruppe, at de tilbageførte elever fra specialtilbud til almenklasser i udskolingen i højere grad end de elever i ”gråzonen”, der forblev i specialtilbud, kom i gang med og fastholdes på en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Det kan hænge sammen med, at tilbageførsel til almenundervisning øger sandsynligheden for at bestå folkeskolens afgangseksamen.

Om rapporten ’Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse’:

  • For at følge folkeskolens arbejde med inklusion igangsatte Børne- og Undervisningsministeriet i 2013 et følgeforskningsprojekt. Rapporten er udarbejdet af VIVE i regi heraf.
  • Rapporten undersøger, hvordan tilbageførte elever fra specialområdet klarer sig i overgangen til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Om datagrundlaget

  • Grundet databegrænsninger har rapportens analyser fokuseret på betydningen ved tilbageførsel i løbet af udskolingsårene (7.-9. klassetrin). Analysen giver dermed ikke viden om, hvordan effekterne ville have set ud ved tilbageførsel på tidligere klassetrin.
  • De fundne effekter af tilbageførsel gælder for den gruppe af elever, der faktisk blev tilbageført. Uden videre antagelser kan analysen derfor ikke sige noget om, hvorvidt effekterne ville være positive, hvis man tilbageførte yderligere elever i specialtilbud.
  • Undersøgelsen er baseret på statistiske analyser af samlet 6.070 elever i to elevkohorter (9. klasse i 2015 og 2016) fra folkeskoler, specialskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.