Forskning og viden

Kortlægningsrapport: Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Skolebestyrelsesformændene vurderer, at skolebestyrelsen har indflydelse på skolens udvikling, især med hensyn til de overordnede rammer for skolens arbejde og den retning, skolen udvikler sig i. 

Formål

Formålet med kortlægningsrapporten er at bidrage med viden om, hvordan skolebestyrelsens arbejde og rolle har forandret sig med indførelsen af folkeskolereformen.

 

Hovedpointer

Kortlægningsrapporten viser, at:

  • Skolebestyrelsens indflydelse på skolen: Skolebestyrelsesformændene vurderer generelt, at skolebestyrelsen har indflydelse på skolens udvikling, især med hensyn til de overordnede rammer for skolens arbejde og den retning skolen udvikler sig i. Derudover vurderer de adspurgte, at forældrerepræsentanter og skoleledelsen har størst indflydelse på bestyrelsesarbejdet.
  • Implementering af skolereformen: Næsten alle skolebestyrelsesformænd vurderer, at skolens ledelse har igangsat ændringer på skolen, som lever op til folkeskolereformens intentioner. Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i andelen af skolebestyrelsesformænd, der vurderer, at skolens ledelse har en klar vision for implementeringen af folkeskolereformen og, at skolebestyrelsen har stor indflydelse på implementeringen af reformen.
  • Samarbejdet i skolebestyrelsen: Langt størstedelen af skolebestyrelsesformændene vurderer, at der er et godt samarbejde og stor enighed i skolebestyrelserne – både generelt set og konkret med hensyn til implementeringen af folkeskolereformen.
  • Skolebestyrelsens samarbejde med andre aktører: Størstedelen af skolebestyrelsesformændene vurderer, at samarbejdet mellem skolebestyrelserne og skoleledelser i høj grad er kendetegnet ved enighed. Skolebestyrelserne samarbejder mindst med repræsentanter fra det lokale foreningsliv og der er en stigning i andelen af formænd, der oplever at have et samarbejde med lærergruppen, som er karakteriseret ved enighed.
  • Skolebestyrelsens formulering af principper: Arbejdet med at formulere eller revidere skolens principper indenfor temaer, der har betydning for implementeringen af folkeskolereformen, er stadig i gang. Omkring halvdelen af skolerne er ikke gået i gang med dette arbejde indenfor 11 af de 13 temaer, der spørges til.

 

Find rapporten

Find tabelrapport på eva.dk

Læs flere rapporter om den nye folkeskole efter reformen på eva.dk

Fakta om rapporten

Tabelrapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som del af evaluering- og følgeforskningen af folkeskolereformen.

Tabelrapporten undersøger fem temaer: 1) Skolebestyrelsens indflydelse på skolen 2) Implementering af skolereformen 3) Samarbejdet i skolebestyrelsen 4) Skolebestyrelsens samarbejde med andre aktører og 5) Skolebestyrelsens formulering af principper.

 

Udgivelsesår: 2016

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.