Forskning og viden

Inklusion og specialpædagogisk tilbud i almenskolen

Det undersøges, om der for inkluderede elever i almenskolen kan opnås positive resultater ved, at de i en kortere eller længere periode modtager særskilt støtte uden for almenklassen.

Formål

De undervisningstilbud, som elever med særlige behov tilbydes i grundskolen, er under forandring. Fokus i denne publikation er, at etablere det bedst mulige vidensgrundlag for disse ændringer. 

Der ses nærmere på et grænsefelt, hvor elever, der er ved at blive inkluderet, i en del af undervisningstiden modtager særskilt støtte i et ressourcecenter på almenskolen. Det vil sige hensigten er stadig fuld inklusion, men vejen dertil udelukker ikke nødvendigvis særskilt støtte i ressourcecenter.

Viden fra forskning herom må formodes at have stor betydning for undervisningspraksis på feltet.

 

Hovedpointer

I indledningen til denne rapport stilles spørgsmålet, om der for inkluderede elever i almenskolen kan opnås positive resultater ved, at de i en kortere eller længere periode modtager særskilt støtte i et ressourcecenter på almenskolen, hvor det langsigtede mål er fuld inklusion. Resultaterne i denne kortlægning kan ikke give et entydigt svar. Det fremgår dog tydeligt af resultaterne hvilke indsatser, der giver en positiv effekt i forhold til at inkludere elever med særlige behov i almenskolen. Succeskriteriet for denne systematiske forskningskortlægning er, at praktikere, forskere og politikere får mulighed for at omsætte dem til handling i form af ændret praksis eller ny forskning.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2013.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.