Forskning og viden

Indeklima i skoler – undersøgelse af indeklima i Norden

En rapport undersøger, hvordan Norge og Sverige arbejder med at sikre et godt indeklima på deres skoler. Erfaringerne sammenlignes med den danske indsats og peger på, hvad vi kan lære af de gode eksempler. 

Formål

Rapporten finder mange sammenfald mellem måder, hvorpå indeklima understøttes i Danmark, Norge og Sverige. Udover disse identificeres enkelte betydningsfulde forskelle i initiativer på området. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater ses på, om initiativerne igangsat på de norske og svenske skoler, som opnår gode resultater i forhold til indeklima, kan overføres til en dansk kontekst.

Hovedpointer

Tidligere undersøgelser viser, at der er bedre luftkvalitet (målt i CO2) på procentvis flere norske og svenske skoler, end danske. Denne undersøgelse viser, at det ikke er forskelle i dansk, svensk og norsk lovgivning, der er årsag til forskellene i luftkvaliteten på skolerne. Derimod er der forskel på den opmærksomhed, som indeklimaproblematikken får i de tre lande. 

Det fremhæves, at der er:

  1. Opmærksomhed omkring emnet i Norge og Sverige i form af at indeklima får meget plads i den offentlige debat, og at der er arbejdsgrupper tilknyttet direktorater og myndigheder. Dette viser netop, at et bredt samarbejde mellem regering, kommuner, skoler, praktikere og ikke-statslige aktører giver mulighed for at skabe og implementere initiativer for bedre indeklima i skoler, som ikke er omkostningstunge.
  2. Det fremhæves herunder også at der er opmærksomhed på samarbejde om at løse problemer med indeklima.
  3. Derudover er der et udbret fokus på vidensformidling af relevant information i form af vidensportaler, hvor praktikere kan hente relevant information, for eksempel via Youtube-kanaler eller apps, hvor der kan findes råd. Der viser sig også et større nationalt tilsyn med informationsmateriale til praktikerne.
  4. Til sidst fremhæves det større fokus på at sætte indeklima på den politiske dagsorden.

På baggrund af rapporten er der udarbejdet et inspirationsmateriale, som er særligt målrettet den kommunale forvaltning og skoleledere. Dette kan findes under 'Relaterede filer' i højre side.

Perspektivering

I Norge og Sverige samarbejdes der bredt på tværs af kommuner, interesseorganisationer, praktikere og elever om at forbedre indeklimaet i skolerne. Det vurderes derudover blandt andet, at et godt indeklima især sikres ved at skabe opmærksomhed på området og ved tværgående samarbejder.

 

Find rapport og inspirationsmateriale

Find rapport og inspirationsmateriale op dcum.dk

Faktaoplysninger

Børne- og Undervisningsministeriet rettede henvendelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø i foråret 2017 på baggrund af beslutningen om bedre indeklima i skolerne fra 2014. Rapporten er en kvalitativ undersøgelse af, hvad norsk og svensk forvaltning gør for at understøtte arbejdet med indeklimaet på skoler.

Undersøgelsen er baseret på hhv. en desk research, observationer, møder og interviews med i alt 14 repræsentanter fra 13 forvaltninger og organisationer i Norge og Sverige, interview med repræsentant fra OECD’ Learning Environment Evaluation Programme (LEEP) for et internationalt perspektiv, skolebesøg på 7 skoler i alt i Sverige og Norge samt undersøgelser af de eksisterende indsatser på området.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.