Forskning og viden

Idrætselevers tilblivelse og transitioner

Eliteidrætsklasserne bidrager til at skabe et miljø, hvor elevernes interesse for uddannelse fastholdes, samtidig med at de kan dyrke idræt på eliteniveau og forfølge drømmen om at blive eliteidrætsudøver. 

Formål

I rapporten belyses de styrker og udfordringer, som eliteidrætsklasser i udskolingen udgør personligt, fagligt og socialt for eliteidrætsklasseeleverne.

Hovedpointer

 • Eliteidrætsklasserne giver eleverne mulighed for samtidig at fokusere på uddannelse og sport på eliteniveau.
 • Eleverne i eliteidrætsklasserne klarer sig lige så godt eller bedre fagligt end andre elever med lignende socioøkonomisk baggrund.
 • Eliteidrætsklasserne sikrer et mere formaliseret samarbejde mellem skole og klub, som giver mulighed for at dele viden og erfaringer om eleverne samt koordinere på tværs i forhold til lektielæsning, afleveringer m.v
 • I eliteidrætsklasserne møder eleverne ligesindede, som har forståelse for deres sportslige engagement.
 • Skolerne skal være opmærksomme på, at eleverne i høj grad opnår deres status i eliteidrætsklassen qua deres sport. Derfor kan det have betydning for elevernes trivsel og tilknytning til klassen, hvis de er skadet over en længere periode.
 • Tendens til at eleverne orienterer sig mindre mod sport og mere mod uddannelse, jo tættere de kommer på afslutningen af folkeskolen, hvor uddannelse generelt i højere grad prioriteres. Det er særligt pigerne, som vælger ikke at forfølge muligheden for at blive eliteidrætsudøver efter endt uddannelse.

 

Find rapporter og materialer

Find rapporten på pure.au.dk

Find rapporten "Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole" på pure.au.dk

Find materialer om erfaringer med idrætsklasser på pure.au.dk

 

Perspektivering

Som supplement til rapporten er der udarbejdet et inspirationsmateriale som blandt andet indeholder refleksionsspørgsmål, som kommunerne og skolerne kan bruge som udgangspunkt for deres overvejelser om eliteidrætsklasser og samarbejdet herom.

Faktaoplysninger

 • Deltagere i projektet: Aalborg, Aarhus, Ballerup, Esbjerg, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Kolding, København, Randers, Roskilde og Svendborg.
 • Rapporten "Idrætselevers tilblivelse og transitioner – idrætsklasser som ny standard for tidlig talentudvikling i Danmark" er den tredje rapport i projektet. Første rapport fra projektet er "Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole. Idrætselevers erfaringer med idrætstalenter" fra januar 2014. Den anden rapport "Idrætselever i den danske folkeskole – forpligtiget på udvikling" blev offentliggjort i april 2015.

Rapporten 'Idrætselevers tilblivelse og transitioner – idrætsklasser som ny standard for tidlig talentudvikling i Danmark' er baseret på:

 • Surveyundersøgelser fra 2013 og 2015 blandt eliteidrætsklasseleverne i de 15 deltagende kommuner, hvor der er indsamlet data på en lang trække definerede indikatorer på, hvad eliteidrætsklassen gør ved eleverne, og hvordan det opleves at være en del af idrætsklassen.
 • Casestudie med fire idrætsklasser fra 8. til 9. klasse, hvor alle elever er interviewet 2-3 gange med henblik på at få deres udlægning af eliteidrætsklassens praksis.
 • Observationer i klasserummet, til træning og i særdeleshed under optagelsesforløbet til eliteidrætsklassen på fire skoler.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.