Forskning og viden

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Formål

Forskningskortlægningen gennemgår dansk og international forskning i effekten af fysisk aktivitet i skoleregi på børns sundhed, trivsel og læring – herunder faglige præstationer. 

 

Hovedpointer

Der er evidens for, at fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed og faglige præstationer. Fysisk aktivitet har overordnet set en positiv effekt på elevernes trivsel.

Det er dog afgørende at skelne mellem konkurrence eller mestringsaktiviteter, da konkurrencer kan have en negativ effekt på elevernes trivsel.

Forskningsstudiet har haft fokus på de seks nedenstående aktivitetstyper.

 

Forskningskortlægningsrapporten viser, at 

  1. Idrætsfaget og flere idrætstimer styrker elevernes sundhed. Hvad angår faglige præstationer, viser nogle studier en positiv effekt, mens andre viser ingen effekt. Når vi ser på trivsel, er det vigtigt at skelne mellem konkurrence og mestringsorienterede aktiviteter, da konkurrence kan have en negativ betydning for elevers trivsel.  
  2. Fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel og styrker elevernes faglig præstationer. Der skal dog som nævnt tages forbehold for, at konkurrenceelementer kan have negativ effekt på børnenes trivsel.
  3. Fri leg/pauser - der findes ikke nok valide studier til at konkluderer effekten af Fri leg på faglige præstationer og trivsel.
  4. Aktiv transport til og fra skole (for eksempel cykel eller gang) har en positiv effekt på elevernes sundhed. Der finder ikke nok valide studier til at konkluderer effekten af  aktiv transport på faglige præstationer og trivsel.
  5. Bevægelse integreret i undervisningen, kan der  ikke fastslås videnskabelige konklusioner, dog viser de studier, der findes enten, at der er en positiv effekt eller ingen effekt.
  6. Aktive pauser - der findes ikke nok valide studier af effekter af aktive pauser til at konkluderer en påvirkning af  elevernes sundhed, faglige præstationer eller trivsel.

 

Find rapporten på vidensraad.dk

 

Kreditering

Rapporten er udarbejder af Vidensråd for Forebyggelse og udgivet i 2016.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.