Forskning og viden

Forældresamarbejde og inklusion

Skoler kan med fordel arbejde med at få større klarhed over, hvad forældreinddragelse og samarbejde om inklusion skal bruges til og på hvilke præmisser, viser forskningskortlægning. 

Formål

Formålet med forskningskortlægningen er at indkredse centrale temaer, problemstillinger og dilemmaer i forhold til forældresamarbejdsindsatser i relation til inklusion, herunder at udpege mulige områder i forhold til fremtidig vidensudvikling. 

Hovedpointer

I praksis er forældresamarbejde og inklusion i rivende udvikling.

Forskningskortlægningen viser, at:

  • Der synes at være en selvfølgelighed omkring forældresamarbejdets nødvendighed, men formålet og de konkrete rammer for samarbejdet mellem lærere og forældre er uklare. Tydelige målsætninger og etablering af dialogisk rum for udvikling af samarbejdet kan hjælpe med at skabe klarhed.
  • Forventninger til, hvad forældresamarbejdet skal løse, er vokset. Den stigende ansvarliggørelse risikerer at skabe eksklusion, da forældrene kan overbelastes af forventninger om inddragelse. Der er behov for et differentieret samarbejde, hvor forældrene har mulighed for forskellige deltagelsesmuligheder.
  • Forældresamarbejde omkring en klasses sociale liv og trivsel kan både blive en kilde til inklusion og eksklusion. Samarbejdet kan føre til eksklusion, hvis nogle forældre ikke inddrages i forældregruppens sociale liv, hvorved deres børn risikerer eksklusion, eller nogle forældre kan insistere på eksklusion af at barn, hvis de opfatter, at barnet umuliggør deres eget barns læring.

Perspektivering

Studiet viser, at skolerne med fordel kan arbejde med at få større klarhed over, hvad forældreinddragelse og samarbejde om inklusion skal bruges til og på hvilke præmisser – både på skoleleder og lærerniveau.

Spørgsmål til fremadrettet brug:

  • Forældre kan have svært ved at udtrykke kritik eller uenighed i forhold til skolen eller samarbejdet, da de er bekymrede for, at det går ud over barnet eller virker negativt på relationen til skolen. Spørgsmål: Hvordan skabes et samarbejde, der drager fordel af forskellige perspektiver?
  • Der er behov for et differentieret samarbejde, da forældrenes engagement og deltagelse i deres børns skolegang kan forme sig forskelligt. Spørgsmål: Hvordan tilrettelægges et samarbejde, der drager nytte af forskelle og forskelligartede ressourcer?
  • Forældreperspektiver omkring børn med særlige behov overhøres og glider ofte i baggrunden i skolen. Forældrenes perspektiver på disse forhold spiller dog en afgørende rolle for arbejdet med inklusion.

Fakta om rapporten

Forskningskortlægningen er udarbejdet af en række forskere efter forespørgsel fra Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.

Studiet afdækker viden omkring forældresamarbejde og inklusion med særligt fokus på fire temaer: forældre som ressource, skole-hjem-samarbejde, forældreopbakning i forhold til inklusion og samarbejde med forældre om børn i vanskeligheder/ børn med særlige behov. 

Udgivelsesår: 2013-2014

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.