Forskning og viden

Folkeskolereformen - beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever og forskelle over tid

Denne rapport fra SFI viser, at langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika.

Hvor mange elever er egentlig glade for at gå i skole? Og hvor mange er glade for deres lærer? Det fortæller forskningschef Mette Deding fra SFI om i videoen nedenfor.

Se video (3:55 min).

© Børne- og Undervisningsministeriet

Formål

Formålet med kortlægningsrapporten er at give overblik over, om der er sket overordnede forskydninger i elevernes oplevelse af, hvordan det er at gå i den danske folkeskole henholdsvis før og efter reformens indførelse.

Hovedpointer

Samlet set viser kortlægningen, at der ikke er sket store forskydninger i forhold til elevernes oplevelse af folkeskolen.

Kortlægningsrapporten har fokus på otte nedenstående temaer, hvor rapporten viser følgende:

  • Generel skoletrivsel: Elevernes generelle skoletrivsel er faldet lidt fra 2014 til 2016, hvor 71% af eleverne trives godt i skolen. Modsat er andelen af elever på 4%, der mistrives uændret.
  • Faglig interesse for skolen: Samlet set er der sket en stigning i elevernes faglige interesse, hvor 65% af eleverne i 2016 udviser en høj grad af faglig interesse for skolen. Denne andel var 63% i 2014. Andelen af elever, der udviser en lav grad af faglig interesse er mindsket lidt fra 5% i 2014 til 4% i 2016.  
  • Støtte fra familien: Langt størstedelen af eleverne oplever, at de får meget støtte fra familien.
  • Lærer/ elev-relation: Otte ud af ti elever oplever, at de har en god relation til deres lærer.
  • Karakteristika ved undervisningen: Næsten halvdelen af eleverne er positive omkring undervisningens tilrettelæggelse og indhold. Eleverne på de ældste klassetrin svarer mindst positivt på spørgsmål om undervisning end de yngste, men dette billede er uændret fra 2014 til 2016.
  • Tydelighed og klare mål i undervisningen: Der er lidt færre elever, der oplever tydelighed og klare mål i undervisningen i 2016. 63% af eleverne oplever, at der er en høj grad af tydelighed og klare mål i undervisningen i 2016. Denne andel var 69% i 2014.
  • Fysisk aktivitet: Størstedelen af eleverne angiver, at de enten ikke er særligt fysisk aktive i skolen eller ikke bryder sig om at være det. Modsat er 6% af eleverne meget fysisk aktive i skolen eller kan lide at være det.  
  • Eksterne aktiviteter i skolen: Størstedelen af eleverne oplever, at omfanget af eksterne aktiviteter er relativt lavt.

Faktaoplysninger

Kortlægningsrapporten er udgivet af SFI – Det Nationale Center for Velfærd som del af evaluering- og følgeforskningen af folkeskolereformen og er udgivet i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.