Forskning og viden

Evaluering af skolepuljen

Resultater efter skolepuljens første år (skoleåret 2017/18) tyder på, at skolepuljen har en positiv effekt i forhold til at reducere andelen af fagligt svage elever med karakterer under 4 i dansk og matematik.

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan det er gået med at få sat skolepuljen igang, og hvad de foreløbige aktiviteter, erfaringer og effekter er efter puljens første år. Desuden undersøges det, om skolepuljen har haft negative, ikke-intenderede effekter.

 

Hovedpointer

  • Resultater efter skolepuljens første år (skoleåret 2017/18) tyder på, at skolepuljen har en positiv effekt i forhold til at reducere andelen af fagligt svage elever med karakterer under 4 i dansk og matematik på 3-5 procentpoint på de skoler, som deltager i skolepuljen.
  • Resultatet svarer til, at der på en skole med fire 9. klasser med 25 elever i hver klasse – det vil sige i alt 100 elever i 9. klasse – løftes cirka tre til fem elever, som tidligere fik under 4 i gennemsnit i dansk og matematik, så de nu får over 4 i gennemsnit.
  • Interviewene på de deltagende skoler viser, at muligheden for en økonomisk præmie har givet skolerne et forstærket fokus på målgruppen af fagligt udfordrede elever i 9. klasse.
  • Derudover vurderer skolerne, at de har behov for inspirationsprogrammet, og at de i høj grad gør brug af inspirationsprogrammets tilbud. Erfaringerne med programmets aktiviteter, læringskonsulenternes sparring og vejledning samt de tilgængelige materialer er meget positive. Eneste undtagelse er netværksmøderne, som skolerne i mindre grad vurderer, har givet det ønskede udbytte.
  • Effektevalueringen viser, at der ikke har været negative effekter på de fagligt dygtige elever, på karaktererne i engelsk i 9. klasse, på elevernes trivsel eller på de nationale test for elever på andre årgange.

 

Faktaoplysninger 

Rapporten er udarbejdet af Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med VIA University College, som led i deres forskningsprojekt om evaluering af skolepuljen og offentliggjort i 2019.

Forskningsprojektet gennemføres som en kombination af to supplerende evalueringstilgange; nemlig effekt- og virkningsevaluering.

I alt har 127 folkeskoler fået tilbud om at deltage i skolepuljen. 104 ud af 127 skoler har valgt at deltage i skolepuljen. Heraf deltager 90 i både puljen og inspirationsprogrammet, mens de resterende 14 skoler udelukkende deltager i den økonomiske pulje.

I de kommende år vil Trygfondens Børneforskningscenter supplere ovenstående resultater med analyser fra skolepuljens 2. år og 3. år. Den anden midtvejsrapport fra forskningsprojektet offentliggøres primo 2020, mens den afsluttende forskningsrapport (som bygger på resultater fra alle tre skoleår) forventes offentliggjort primo 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.