Forskning og viden

Evaluering af rammeforsøg i folkeskolen

Epinion har lavet en evaluering af rammeforsøg med internationale udskolingslinjer, talentklasser i musik, aldersintegrerede klasser og fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og kommunale folkebiblioteker.

Formål

Børne- og Undervisningsministeriet iværksatte fra skoleåret 2014/15 og 2015/16 rammeforsøg med følgende fire temaer: 

  • Internationale udskolingslinjer
  • Talentklasser i musik
  • Aldersintegrerede klasser
  • Fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og de kommunale folkebiblioteker (kombinationsbiblioteker)

Epinions evaluering undersøger betydningen af de fire rammeforsøg for henholdsvis de nationale tværgående mål og rammeforsøgenes mål samt opnåelsen af de lokale succeskriterier.

Herudover undersøges den konkrete implementering af forsøget i de deltagende kommuner, deres erfaringer med forsøget og udfordringerne forbundet hermed.

Hovedpointer

For alle fire rammeforsøg viser det kvalitative datamateriale, at projektledere, lærere og elever oplever, at indsatserne i rammeforsøget har en positiv betydning for elevernes faglighed og trivsel.

Dog viser Epinions evaluering, at de nationale tværgående mål, der gælder for alle fire rammeforsøg, kun opnås i begrænset omfang. Der er ingen signifikante effekter for talentklasser i musik eller for de aldersintegrerede skoler.

Der er herudover kun signifikante effekter for to ud af seks kombinationsbiblioteker. For de Internationale udskolingslinjer findes dog en positiv effekt på elevernes faglige trivsel og elevernes oplevelse af ro og orden.

Muligheden for talentklasser i musik og kombinationsbiblioteker er blevet indskrevet i folkeskoleloven. Rammeforsøget med internationale udskolingslinjer er blevet forlænget til og med skoleåret 2021/22. I tre inspirationsmaterialer kan man læse mere om erfaringerne med anvende de nye muligheder.

Faktaoplysninger

Evalueringen af udarbejdet af Epinion og udgivet i 2017.

Rapporten er udarbejdet som en virkningsevaluering med både kvantitativt datamateriale om effekter og resultatmål, der går på elevernes faglighed og trivsel samt kvalitativt datamateriale til at afdække input, mekanismer, resultater samt kontekst, herunder forskellen i implementering af rammeforsøgene.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.