Forskning og viden

Evaluering af den nationale trivselsmåling for folkeskoler 2015

Formålet med evalueringen var at undersøge, om spørgeskemaet målet de aspekter af trivsel, som den politiske aftale om et løft af folkeskolen havde fastlagt, at den skulle måle.

Evalueringen viser blandt andet, at elevernes svar på spørgsmålene i spørgeskemaet ikke hænger sammen i emner, som det var forventet. Det tyder derfor på, at nogle af spørgsmålene ikke måler det, de var tiltænkt at måle. 

Herudover viser analysen, at en del af de aspekter af trivsel, som spørgeskemaet skulle måle, ikke bliver dækket i tilstrækkelig grad, herunder elevernes psykiske velbefindende.

Faktaoplysninger

'Evaluering af den nationale trivselsmåling for folkeskoler – og forslag til justeringer' fra 2015 er udgivet af TrygFondens Børneforskningscenter.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.