Forskning og viden

Elevernes alsidige udvikling

En varieret undervisning, hvor eleverne kan fordybe sig og træne andre evner end dem, de typisk bruger, kan også fremme de sociale kompetencer, viser rapport fra Rambøll.

Formål

Rambøll har, som supplement til forskningskortlægningen, udarbejdet den praksisrettede publikation, som har fokus på hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne. 

Publikationen om alsidig udvikling peger på følgende tiltag som har betydning for elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer: 

  • Hele skolen (ledere, lærere, pædagoger, elever, forældre) kan bringes i spil for at udvikle elevernes alsidige evner. De arbejder blandt andet med skolens værdier og sætter ord på den ønskede adfærd.
  • Tidlige indsatser i førskolealderen kan bidrage til at gøre eleverne mere parate til skolens sociale kontekst.
  • Konkrete undervisningsprogrammer med læsevejledninger og lektionsplaner, der fokuserer på sociale og emotionelle kompetencer, kan være en måde for den enkelte lærer at tilgå arbejdet med den alsidige udvikling.
  • Vekselvirkningen mellem undervisning i klasseværelset og oplevelser uden for skolen kan også have en gunstig betydning for elevernes alsidige udvikling.
  • Der er en række studier, der adresserer den alsidige udvikling for elever med særlige behov.

 

Find forskningskortlægningen på dpu.au.dk

 

Kreditering

Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) og er udgivet i 2014.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.