Forskning og viden

Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen

Forskningskortlægningen samler resultaterne fra nationale og internationale undersøgelser om effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen.

Bearbejdet uddrag af forskningskortlægningen om effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen

I den danske folkeskole er der i de seneste 2-3 år kommet et betydeligt fokus på inklusion. Lovgivningsmæssigt kan dette ses i gennemførelse af en lovændring pr. august 2012 om øget inklusion med en ny afgrænsning af specialundervisningen. 

 

Formål

Formålet med denne publikation er at undersøge den eksisterende forskning om inklusion for at finde ud af, hvilke strategier for inklusion der har positive virkninger. Dette kræver indsigt i, hvad effekten af de anvendte strategier er. Man taler også om, om man ’med evidens’ kan påvise fremgangsmåder, der fremtræder som mere velbegrundede at anvende end andre. Det er dette ønske om indsigt i forskningen om inklusion, som var udgangspunktet for denne undersøgelse. Opgaven har derfor været at afdække hvilke strategier, primærforskningen har vist, der virker bedst i inklusionsmæssig henseende.

Vi har løst denne opgave ved at stille nedenstående spørgsmål til den eksisterende forskning: Hvad er effekten af, at man inkluderer børn med særlige behov i grundskolens almindelige undervisning, og hvilke pædagogiske metoder anvendt hertil viser sig at have positiv effekt?

Kortlægningen præsenterer på baggrund heraf inklusionstiltag rettet mod skolen og inklusionstiltag rettet mod elever.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik - Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen og  Bente Maribo Hald i 2013.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.