Forskning og viden

Læseforståelse og faglige læsekompetencer

Folkeskolereform har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske betydningen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen.

Reformen sætter ind på en lang række områder, og med reformens implementering indføres en længere og mere varieret skoledag. Reformen indeholder et såkaldt videns- og kompetencespor, hvor et centralt element er, at skoleudvikling og undervisning skal baseres på viden og forskningsresultater.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en systematisk kortlægning og -syntese af forskning inden for faglige læsekompetencer og læseforståelse. Som supplement til forskningskortlægningen er udarbejdet en praksisrettet publikation om, hvordan forskningsresultaterne eventuelt kan implementeres i en dansk kontekst.

 

Formål

Nærværende kortlægning af læsekompetencer og læseforståelse har til formål at give forskningsinformeret viden til professionshøjskoler, læringskonsulenter, lærere mfl. om, hvilke specifikke metoder og indsatser der har en positiv effekt på elevernes faglige læsekompetencer.

 

Hovedpointer

Kortlægningen har identificeret seks temaer, som alle indeholder studier, der viser positiv effekt
på faglige læsekompetencer og læseforståelse. Fem af disse temaer repræsenterer hver især
forskellige typer af indsatser, mens et enkelt tema omfatter forskelligartede indsatser målrettet
elever med særlige behov. De seks temaer er:

- Indholdslæsning i fagene 
- Samarbejdsorienteret læring
- It-understøttede indsatser
- Motiverende læseindsatser
- Varierede tilgange til faglig læsning
- Indsatser målrettet elever med særlige behov.

Få uddybet de seks temaer i rapporten.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af af Rambøll og DCU i 2014. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.