Forskning og viden

Praksisrettet publikation: Viden om inklusion

Publikationene forsøger at afdække, hvilke strategier, primærforskningen har vist, der virker bedst i inklusionsmæssig henseende.

Denne publikation er et bearbejdet uddrag af publikationen 'Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen', der blev afsluttet I december 2012. 

Formål

Formålet med dette uddrag er at præsentere den viden, vi nu har om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde.

 

Hovedpointer

Opsummeringen tager udgangspunkt i to kategorier: Inklusionstiltag rettet mod skolen og inklusionstiltag rettet mod elever. Ved at inddele studierne i disse to kategorier dannes der et overblik over den inkluderede forskning. Studierne i kategorien skole giver et indblik i, hvilken effekt forskellige organisatoriske og strukturelle inklusionstiltag har, og studierne i kategorien elever giver indblik i, hvilken effekt forskellige undervisningsmetoder og evidensbaserede undervisningsprogrammer har for inklusion af elever med særlige behov i almenskolen.

 

Kreditering 

Publikationen er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik i 2013. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.