Forskning og viden

Projekt It og Ordblindhed

Denne undersøgelse er foretaget af DPU, Aarhus Universitet, og handler om en langtidsundersøgelse om brug af kompenserende it blandt ordblinde elever. 

Projektets formål var at undersøge effekten af it-støtte i ordblinde elevers skriftsproglige udvikling.

 

Hovedpointer

  • De ordblinde elever anvendte ikke deres it-støtte i forbindelse med læse- og skriveopgaver, og derfor var det ikke muligt at undersøge, hvilken effekt brug af it over tid havde på ordblinde elevers udvikling af skriftsproglige færdigheder.
  • De ordblinde havde bedre læseforståelse med oplæsningsstøtte end uden og brug af ordforslagsprogram havde også en positiv effekt på deres stavning.
  • Sammenligninger med undersøgelsens kontrolgruppe (som var middelgode læsere) viste, at de ordblinde var markant ringere i stavning, afkodning og læseforståelse uden it-støtte. Analyserne viste også, at der var stor variation i ordblindegruppens færdigheder.
  • Lærersvarene viste stor variation i forhold til, hvordan de hjalp og støttede de ordblinde elever i deres brug af it.
  • Undersøgelsen kan dokumentere, at kompenserende it bidrager til bedre tekstforståelse og bedre retstavning, men undersøgelsens resultater indikerer også, at de ordblinde elever har behov for at lære mere bevidste og effektive arbejdsrutiner i brugen af deres it-redskaber.
  • Hvis ordblinde elever skal kunne udnytte deres kompenserende redskaber på en funktionel måde, så bør de modtage grundig undervisning i fonologi, morfologi (grammatik) og syntaks, så de kan udnytte ordlæse- og stavestrategier mere effektivt i læse- og skrivearbejdet på computer eller iPad.
  • Der findes på nuværende tidpunkt ikke en vejledning til lærere i, hvordan de bør undervise ordblinde elever i at udnytte skriftsproglig viden i kombination med. computerens muligheder. Der er således brug for, at der udvikles og afprøves læse- og stavestrategier til at effektivisere de ordblinde elevers arbejde med de kompenserende it-redskaber.

 

Perspektiver

For at ordblinde elever skal kunne udnytte deres it-støtte på en funktionel måde, skal lærere i alle fag planlægge og gennemføre undervisning, som tager højde for, at ordblinde elever får støtte i at anvende læse- og skriveteknologi i undervisningen samt har adgang til både tekster og opgaver i elektronisk form.

Ordblinde elever vil derudover have glæde af at have en konkret kontaktperson på skolen, der kan hjælpe med brug af it-redskaberne, og som kan hjælpe når der opstår tekniske eller faglige problemer.

Kontaktpersonen bør være en fagperson med ekspertise inden for både læsevanskeligheder og it, således at vedkommende kan vejlede den ordblinde elev og dennes lærere og aktivt følge op på, om aftaler om tiltag bliver realiseret på en sådan måde, at den ordblinde elev kan få udbytte af skolens fagundervisning.

Informationer om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af DPU, Aarhus Universitet og udgivet i 2017.

Undersøgelsen er afviklet i perioden 2013 til 2016 i tre kommuner.

Projektet er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriets pulje med midler til it-projekter for fagligt svage elever og elever med særlige behov.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.