Forskning og viden

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen

En evaluering af indsatsen for at styrke it i folkeskolen fra juni 2018 viser, at over 80 procent af lærerne anvender eller er meget opmærksomme på at bruge it som en aktiv del af undervisningen.

Samtidig viser evalueringen fra Rambøll, at lærere oplever, at digitale læremidler understøtter undervisningsdifferentiering og motivation.

I 2011 besluttede den siddende regering og KL at styrke indsatsen med at bruge it i undervisningen ved at afsætte 500 mio. kroner. Blandt andet skulle digitale læremidler være en mere naturlig integreret del af undervisningen for at støtte elevernes læring og trivsel. Samtidig skulle indsatsen udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte en let adgang til digitale læremidler samt medvirke til, at erfaringer fra forskellige forskningsprojekter blev udbredt.

Øget motivation hos eleverne

Evalueringen fra Rambøll viser, at der er en udbredt brug af it i den danske folkeskole i 2018. Og at der er god grund til at have fokus på at anvende it i undervisningen.

Eleverne oplever nemlig, at de lærer mere, og at det er sjovere at gå i skole. Det pædagogiske personale peger blandt andet på øget motivation hos eleverne, og at det er blevet nemmere at differentiere undervisningen. Samtidig bliver blandt andet noget af den overordnede planlægning, forberedelsen af undervisningen og gennemførelsen af undervisningen nemmere ved brug af it.

Samtidig viser evalueringen, at der ligger et potentiale i at variere mellem at bruge it og bøger i undervisningen.

Flere digitale læremidler

Samtidig er der sket en betydelig udvikling i markedet for digitale læremidler. Både i form af øgede udgifter til og et øget udbud af læremidler. It bliver brugt langt mere i undervisningen i dag sammenlignet med 2011, hvor den styrkede indsats begyndte. Dette bakkes også op af producenterne, som oplever en øget anvendelse af og efterspørgsel på digitale læremidler.

Videoer om arbejdet med digitale læremidler og læringsplatforme

 

© Styrelsen for It og Læring

 

Se, hvordan understøttet skoledelsen det pædagogiske personales arbejde med at anvende didaktiske digitale læremidler og platforme med kvalitet i undervisningen.

© Styrelsen for It og Læring

 

Denne video omhandler pædagogisk personales arbejde anvendelse af digitale læringsmidler og læringsplatforme.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Rambøll og udgivet i juni 2018.

Evalueringen bygger på en hypotesedrevet tilgang, hvor data systematisk er indsamlet til afdækning af en række hypoteser om anvendelse og effekter af digitale ressourcer. Til belysning af de opstillede hypoteser er der anvendt et mixed methoddesign.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.