Forskning og viden

Assisteret fjernundervisning lykkes gennem eksperimenterende fællesskaber

Projektet 'Forsøg med assisteret fjernundervisning' har i skoleåret 2017/18 synliggjort flere digitalt understøttede samarbejdsformer, der er egnede til at organisere assisteret fjernundervisning i grundskolen.

Formål

Forskningsprojektet havde til formål at give perspektiver på, hvordan mindre skoler (eksempelvis i yderområder) fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag fra andre skoler og på den måde opnå fuld faglig kompetencedækning. På den måde var formålet at gøre 'den lille skole' større, ved at give mindre skoler i yderområder mulighed for fleksibelt at inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning.

Hovedpointer

Over 250 elever fra fire forskellige kommuner har i projektet arbejdet med assisteret fjernundervisning på forskellige måder og præmisser. Assisteret fjernundervisning betyder, at der altid vil være en lærer eller pædagog til stede med eleverne, samtidig med at en anden lærer eller ressourceperson på en anden fysisk lokation underviser virtuelt i små sekvenser i løbet af undervisningen.

Samarbejdet mellem elever, lærere, pædagoger, it-konsulenter og andre ressourcepersoner har etableret et fællesskab på tværs af geografiske lokationer i en fleksibel mødeplads. Her har teknologier og fysiske eller digitale platforme givet mulighed for at kommunikere, producere og eksperimentere i et netværk af personer, der kan og ved noget forskelligt. 

- Projektet viser, at ønsket om at styrke kvaliteten på skoler i yderområder gennem lærere med rette uddannelseskompetencer kan understøttes gennem assisteret fjernundervisning ved at fokusere på, at alle skoler har ressourcer.

- Både mindre skoler og større skoler kan hver især bidrage med deres særlige viden og kunnen, hvor kontekster, mangler og praktiske omstændigheder bliver udgangspunktet for rammerne i det konkrete samarbejde  på tværs af tid og sted. Spørgsmålet bliver derfor ikke hvem, der agerer lærer, pædagog, eller ekspert, men hvem, der rent faktisk ved noget om det undervisningen omhandler.

- Fleksible mødepladser, permanente laboratorier og eksperimenterende fællesskaber giver skolen mulighed for et samarbejde lokalt og globalt, hvor alle de deltagende skoler er i centrum. Pædagogikken og teknologien kan gøres til et fælles anliggende, der skal undersøges, når assisteret fjernundervisning skal sættes i værk.

- I projektet har det globale været til stede igennem projektet i Horsens, hvor Grønland og Kenya var med i undervisningen samt i projektet i Sønderjylland, hvor en skole for det danske mindretal i Nordtyskland blev involveret. Især det sidste møde er et eksempel på, at grænser ikke behøver at adskille, men i stedet være et potentiale for et frugtbart samarbejde.

 

Find rapporten

Find rapporten på researchgate.net

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM), Aarhus Universitet og er udgivet i 2018.

Centret og kommunerne (Horsens, Sønderborg, Kalundborg og Aalborg) har samarbejdet om tilrettelæggelsen af undervisning, evaluering og implementering. 

Læs mere om de deltagende skoler her og om projektet på CUDIMs blog her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.