Forskning og viden

Anbefalinger om teknologiforståelse i uddannelse af lærere og pædagoger

Et vidensnetværk af eksperter har i 'Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale' samlet anbefalinger om eventuel indførelse af teknologiforståelse på professionshøjskolerne. 

Formål

Rapporten samler projektets vidensnetværks anbefalinger om, hvad der bør være fokus på, hvis der, i forlængelse af en eventuel indførelse af teknologiforståelse i folkeskolen, skal uddannes lærere i teknologiforståelse på professionshøjskolerne. Vidensnetværket består af forskere og fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler.

 

Hovedpointer

Rapporten med vidensnetværkets anbefalinger indeholder

  • fem overordnede anbefalinger,
  • en række anbefalinger knyttet til henholdsvis teknologiforståelse i matematik, billedkunst samt håndværk og design – og teknologiforståelse som selvstændigt fag,
  • anbefalinger om kompetenceudvikling på professionshøjskolerne.

Vidensnetværkets overordnede vurdering er, at forudsat at ”opgaven med indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale organiseres med hensyntagen til de afgivne anbefalinger, er der et betydeligt uddannelsesmæssigt potentiale i at indføre teknologiforståelse både som dyb selvstændig faglighed i eget fag og i flere variationer (teknologiforståelser) i fagene matematik, billedkunst og håndværk og design”.

Vidensnetværkets overordnede anbefalinger er:

  • ”Teknologiforståelse bør indføres i en bredt forankret, iterativ og trinvis proces over en længere periode”.
  • ”Der bør etableres tydelige forståelsesrammer for, hvordan teknologiforståelse kan udvikles som fag og faglighed.” Dette skal ses i lyset af, at vidnesnetværket er optagede af, hvordan det håndteres, at teknologiforståelse er en ny faglighed under udvikling.
  • Der skal sikres mekanismer for systematisk vidensbasering'. Dette skal også ses i lyset af, at teknologiforståelse er en ny faglighed. Netværket peger blandt andet på, at kompetenceudvikling og fagudvikling skal prioriteres.
  • Der skal sikres ressourcer til materiel understøttelse af teknologiforståelse”. Her nævnes for eksempel eksemplariske undervisningsforløb og lærermidler.
  • ”Der skal udvikles en ny studiekultur og nye underviserpositioner”. Netværket nævner her for eksempel, at undervisning i teknologiforståelse kan indebære, at underviserens rolle bliver mere faciliterende.

 

Om projektet ”Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale”

Professionshøjskoler og universiteter har i projektet etableret et vidensnetværk af forskere og fageksperter, der har udviklet og udført kompetenceudviklingsforløb for 30 professionsundervisere fra alle landets professionshøjskoler. Professionshøjskolerne har herefter udviklet og afprøvet undervisningsforløb for lærere og lærerstuderende.

Projektet er en del af Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsprogram med teknologiforståelse i folkeskolen. Projektet blev afsluttet i 2021.

 

Kreditering

Rapporten er skrevet af Lars Bo Andersen (KP), Claus Brabrand (ITU), Mie Buhl (AAU), Ole Caprani (AU), Marianne Georgsen (UCN), Roland Hachmann (UC Syd), Mikkel Hjorth (VIA), Rasmus Leth Vergmann Jørnø (PHA), Louis Køhrsen (UCL), Morten Misfeldt (KU), Rikke Toft Nørgård (AU), Anne-Mette Nortvig (PHA) og Mads Middelboe Rehder (KP)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.