Forskning og viden

Læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole

Formålet med denne rapport er, at skabe et vidensgrundlag om, hvordan forældreinvolvering og forældresamarbejde kan understøtte læring og trivsel.

Formål

Målet med denne rapport er at kortlægge relevant forskningslitteratur om et styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud samt hvilke indsatser, metoder og programmer, der tyder på at have en særligt positiv effekt. Der er foretaget en systematisk forskningskortlægning suppleret med en liste over nordisk forskning, og formålet har været at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvordan bidrager forældreinvolvering og forældresamarbejde til socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel i dagtilbud og skoler?
  • Hvilke interventioner, metoder og programmer for forældreinvolvering og forældresamarbejde i dagtilbud og skoler har positive effekter i forhold til socialt udsatte børn og unges udvikling, læring og trivsel?

 

Hovedpointer

Analysen har resulteret i fem overordnede tematiske fokusområder: Forældreinvolveringsprogrammer forankret i dagtilbud, forældreinvolveringsprogrammer forankret i skolen, forældreinvolveringsprogrammer forankret i hjemmet, kulturelle barrierer og fædre/mødreinvolvering.

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU), Aarhus Universitet og udgivet i 2016. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.