Forskning og viden

Kortlægning af LGBT+-elevers trivsel og mentale sundhed

Kortlægningen viser, at LGBT+-elever har dårligere trivsel, selvværd og livskvalitet end andre unge, og udpeger opmærksomhedspunkter, som aktører omkring LGBT+-unge bør have i forhold til trivsel.

Undersøgelsens formål er at kortlægge trivslen blandt unge mellem 15 og 25 år med et særligt fokus på LGBT+-elever i grundskole, på ungdomsuddannelser og i FGU-institutioner.

Kortlægningen er relevant for lærere, ledelse, forældre og forvaltning på grundskole-, ungdomsuddannelses- og FGU-området. Du kan finde den her på uvm.dk.

Om undersøgelsen

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2023 med besvarelser fra 31.418 unge.

Undersøgelsen afdækker temaerne:

  • Trivsel og mental sundhed
  • Skoletrivsel samt trivsel i oplæring og praktik
  • Oplevelser med og omfanget af vold, mobning, chikane og diskrimination i skolen
  • Mangfoldighed og inklusion i skolen
  • Frafald og tanker om fremtiden

Kortlægningen kan give et indblik i, hvilke opmærksomhedspunkter, aktører omkring LGBT+-unge bør have, når der stilles skarpt på trivsel.

 

Hovedpointer

Gennem hele rapporten vises forskelle i resultaterne fordelt på uddannelsesområder, men nogle af undersøgelsens overordnede fund er:

 

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) i 2023 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er første gang, at Børne- og Undervisningsministeriet foretager en undersøgelse om LGBT+-elevers trivsel.

Rapporten indgår som en del af regeringens LGBT+ handlingsplan ”Plads til forskellighed i fællesskabet”.

Du kan finde den her på uvm.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.