Forskning og viden

Intensive læringsforløb

Denne rapport er et litteraturstudie af forskning om intensive læringsforløb for grundskoleelever i læringsvanskeligheder.

Formål

Formålet med rapporten var at kortlægge forskningslitteratur om intensive læringsforløb med henblik på at skabe et vidensgrundlag om, hvordan intensive læringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvikling. Derudover, hvilke indsatser og metoder der tyder på at have en særlig, positiv effekt, som kunne være relevante at afprøve systematisk i en dansk skolekontekst. 

 

Hovedpointer

Generelt ses der en positiv effekt af de intensive læringsforløb i studierne. Der er dog også indsatser, som ingen effekt har, men ingen af studierne viser en direkte negativ effekt af indsatsen. Det er endvidere vigtigt at understrege, at effektmålingerne er meget forskellige. En del studier måler effekt udelukkende på elevers, læreres, forældres og skolelederes vurderinger af indsatsen, hvor der i andre studier fokuseres på eksempelvis statistisk signifikante ændringer i testresultater.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet og udgivet i 2015. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.