Forskning og viden

PISA Etnisk 2015

Elever med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig stadig fagligt dårligere end etnisk danske elever i både naturfag, læsning og matematik. Det viser PISA Etnisk 2015.

Formål

I forbindelse med PISA 2015 har man i Danmark, ligesom i PISA 2009 og 2012, valgt at teste en større gruppe af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er at få mere detaljeret viden om, hvordan denne gruppe af elever klarer sig i det danske uddannelsessystem. Det sker med PISA Etnisk-rapporten.

Hovedpointer

Både i naturfag, læsning og matematik klarer elever med indvandrerbaggrund sig væsentligt dårligere end etnisk danske elever:

PISA Etnisk 2015 viser at:

  • Elever uden indvandrerbaggrund i gennemsnit scorer 510 point i naturfag.
  • Både 1.- og 2.generationsindvandrerelever scorer 441 point.
  • Også i læsning og matematik scorer elever uden indvandrerbaggrund væsentligt højere end indvandrerelever.

Siden PISA Etnisk 2012 har særligt 1.generationsindvandrerelever dog forbedret deres resultater. I 2015 er de på niveau med 2.generationsindvandrerelever, der ikke i samme grad har forbedret deres resultater.

I PISA 2015 er gabet mellem resultaterne for elever uden indvandrerbaggrund således næsten det samme for elever med 1.- og 2.-generationsindvandrerbaggrund:

  • Forskellen mellem 1. generationsindvandrerelever og elever uden indvandrerbaggrund i naturfag er 69 point, i læsning 58 point og i matematik 62 point.
  • 2. generationsindvandrerelever klarer sig i gennemsnit 69 point dårligere i naturfag end elever uden indvandrerbaggrund i PISA 2015. I læsning er forskellen på 59 point og i matematik 60 point.

Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at 1.generationsindvandrerelever har en stærkere socioøkonomisk baggrund end tidligere.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplsyninger

  • PISA Etnisk er blevet gennemført i forbindelse med PISA 2009, PISA 2012 og PISA 2015.
  • I forbindelse med hovedundersøgelsen i PISA 2015 er en ekstra stor gruppe elever med indvandrerbaggrund blevet testet med det formål at få mere sikre data om denne gruppe elevers kompetencer og baggrund.
  • Gennem en særlig udtræksmetode og vægtning af elevbesvarelser sikrer konsortiet bag undersøgelsen, at hovedundersøgelsen er repræsentativ, selvom der er udtrukket ekstra mange elever med indvandrerbaggrund.
  • Førstegenerationselever defineres som elever, der er født i udlandet, og hvor begge forældre er født i udlandet. Andengenerationselever defineres som elever, der er født i Danmark, men hvor begge forældre er født i udlandet. Elever uden indvandrerbaggrund defineres som elever, hvor mindst en forælder er født i Danmark.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.