Lektiehjælp og faglig fordybelse - litteraturstudie

Et litteraturstudie af lektiehjælp og faglig fordybelse, som Rambøll har udarbejdet, indeholder en gennemgang af 13 studier. Litteraturstudiet peger på, at lektiehjælp kan have både faglige og sociale formål. Det kan eksempelvis være at styrke relationerne mellem børnene eller mellem børn og voksne.

Særligt for udsatte børn kan de sociale relationer have stor betydning for børnenes selvværd. De voksne kan bidrage til at styrke børnenes venskaber på tværs og arbejde med at udvikle de sociale normer.

Et velfungerende lektiehjælpstilbud kan også øge tilhørsforholdet til skolen.

 

Faktaoplysninger

Litteraturstudiet er udgivet af Rambøll i 2014.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.