Forskning og viden

Dansk- og matematiklæreres undervisning med Fælles Mål

En undersøgelse udarbejdet af DPU og VIA UC viser, at lærerne bruger Fælles Mål, men de oplever også udfordringer. Nogle er bekymrede for, at arbejdet med Fælles Mål kan reducere opmærksomheden på trivsel.

Formål

Undersøgelsen har fokus på, hvordan Fælles Mål bruges i dansk- og matematikundervisningen, og hvilken betydning det har for undervisning og læring.

 

Hovedpointer

  • De dansk- og matematiklærere, der indgår i undersøgelsen, har taget de forenklede Fælles Mål til sig og ser dem som et velegnet didaktisk redskab.
  • De finder, at læringsmål gør det tydeligt for eleverne, hvad de forventes at arbejde hen imod, ligesom Fælles Mål som sådan styrker lærernes valg af undervisningsmetoder, undervisningsmidler og differentiering af undervisningen.
  • Lærerne bruger Fælles Mål som afsæt for deres årsplanlægning og undervisning, og de anvender aktivt oversigten over færdigheds- og vidensmål.
  • Lærerne nedbryder sjældent Fælles Mål til mål for kortere forløb, da de finder det svært. Lærerne efterlyser hjælperedskaber hertil i form af opdaterede undervisningsmidler og vejledning i at finde allerede eksisterende, velegnet materiale.
  • Lærerne giver også udtryk for, at de finder det svært at formulere tegn for elevernes læring, som løbende kan understøtte lærerens konkrete planlægning og kommunikationen mellem lærer, elever og forældre om udvikling i elevernes læringsudbytte.
  • Fælles Mål introduceres af lærerne ved starten af en lektion eller et undervisningsforløb, og læringsmålene tydeliggøres enten mundtligt, skriftligt eller ved anvendelse af forskellige artefakter for eleverne.
  • Lærerne inddrager ikke systematisk vurderinger af elevernes forudsætninger i deres formuleringer af læringsmålene.

 

Faktaoplysninger

Undersøgelsen af udarbejdet af DPU, Aarhus Universitet og VIA UC for Børne- og Undervisningsministeriet som led i evaluerings- og følgeforskningen til folkeskolereformen og er udgivet i 2017. Det er et overvejende kvalitativt mixed methods studie.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.