Afrapportering fra udviklingen af en talblindhedstest til 4. klasse

Projekt om udviklingen af en test af talblindhed til elever i 4. klasse og vejledningsmateriale til test og pædagogiske indsatser er afsluttet. 

Den dokumenterede viden om talblindhed er begrænset, og der er ikke enighed i forskningen om, hvad talblindhed er. Det har udfordret udviklingen af en test, der kan diagnosticere talblindhed. 

Konsortiet bag testen vurderer, at testen er foreløbig, og ikke er en fuldgyldig national test.  Både testen og det tilhørende vejledningsmateriale mangler yderligere afprøvning og følgeforskning før det kan vurderes, om testen med tilstrækkelig sikkerhed vil kunne anvendes som en national test af talblindhed i 4. klasse. Testen og vejledningsmaterialet er derfor ikke offentligt tilgængelig. 

Børne- og undervisningsministeriet vil gennemføre et opfølgningsprojektet skal sikre, at test og vejledningsmaterialet afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere over de næste tre år. Læs mere her.

Projektet byggede videre på en videnskortlægning om talblindhed foretaget på vegne af ministeriet af det daværende SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd i 2013. Kortlægningen kan findes her på siden. 

 

Kreditering

Lena Lindenskov, Katrine Kirsted, Peter Allerup fra Dansk Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet og Bent Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon

Siden er opdateret 05. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.