Artikel

Trafikpolitik som løftestang for færdselsundervisningen

Denne artikel sætter fokus på, hvordan en trafikpolitik kan skabe bedre færdselsundervisning på skolerne.

Skoler med trafikpolitikker har mere færdselsundervisning, og den fungerer bedre. En trafikpolitik gør også arbejdet som færdselskontaktlærer lettere, og den skaber en naturlig anledning til løbende dialog med skoleledelsen. Det er nogle af konklusionerne i en skoleundersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

 

Hvad er en trafikpolitik?

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper om skolens virksomhed. Det kan være trafikprincipper, hvor de forholder sig til:

  • Hvordan kommer børnene kommer sikkert til og fra skole?
  • Hvordan er de voksne omkring skolen gode rollemodeller?
  • Hvordan organiserer vi trafikundervisningen?
  • Hvordan lever vi op til forpligtelsen om at tilbyde den obligatoriske trafikundervisning?

Når skolebestyrelsen har fastlagt trafikprincipperne, er det skolelederens ansvar at omsætte det til konkrete initiativer. Det kan være i form af en trafikpolitik, som er en konkret handlingsplan, der viser hvem, der har ansvar for hvad og hvornår det skal ske.

Når der skal udarbejdes en trafikpolitik, er det en god ide at involvere skoleledelsen, skolebestyrelsen, færdselskontaktlæreren, elevrådsmedlemmer og eventuelt andre engagerede ressourcepersoner som politiet eller kommunen.

 

Brug trafikpolitikken, når der skal tales om trafikundervisning

En trafikpolitik er med til at synliggøre, hvor ansvaret ligger i forhold til at løfte færdselsundervisningen på skolen. Samarbejdet mellem skoleleder og færdselskontaktlærer er et fokuspunkt, som med fordel kan nedfældes i trafikpolitikken. Det kan være, at skoleledelsen forpligter sig til at deltage i jævnlige møder med færdselskontaktlæreren om, hvordan det går med færdselsundervisningen på skolen. Det kan også være, at det fremgår af trafikpolitikken, at færdselskontaktlæreren har krav på efteruddannelse i form af kurser eller netværksmøder.

 

Rammesæt undervisningen i trafikpolitikken

Mange skolers trafikpolitik indeholder en plan for færdselsundervisningen på alle klassetrin. På den måde er det nemt at sikre, at skolen lever op til de mål, der er beskrevet i faghæftet for det obligatoriske emne Færdselslære. Det kan fremgå af planen, hvilke aktiviteter skolen afholder, hvornår de foregår, og hvem der har ansvaret. Det kan for eksempel være i form af et årshjul.

Se eksempel på et årshjul for færdselsundervisning på sikkertrafik.dk (PDF). 

 

Sørg for, at alle kender trafikpolitikken

For at trafikpolitikken lever og bliver brugt, kan færdselskontaktlæreren med fordel minde kollegerne om indholdet, og for eksempel sende links til de undervisningsmaterialer, der er nævnt i årshjulet.

 

Inspiration

Find faghæftet for det obligatoriske emne færdselslære på emu.dk

Find inspiration til arbejdet med trafikal adfærd og ulykkeshåndtering på emu.dk

Find blandt andet skabeloner til arbejdsprocessen med at udvikle en trafikpolitik og eksempler på andre skolers trafikpolitik på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af Rådet for Sikker Trafik.

Find masser af information om og inspiration til arbejdet med trafik og det obligatoriske emne færdselslære på: sikkertrafik.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.