Artikel

Trafik og bevægelse i indskolingen

Artiklen giver inspiration til, hvordan elever i indskolingen kan klædes på til at færdes sikkert i trafikken gennem leg og fysisk aktivitet i forbindelse med undervisning i det obligatoriske emne færdselslære.

Brug kroppen i trafikken

Du kan understøtte en aktiv skoledag på mange forskellige måder, samtidig med at dine elever lærer at passe på sig selv i trafikken. Tilgangen kan både være et længere undervisningsforløb eller små, sjove lege, som kan hives frem, når eleverne har brug for en aktiv pause eller bare trænger til at have det sjovt sammen.

 

Eksempel på undervisningsforløb: Gåprøve

I indskolingen er der fokus på at lære at blive sikre fodgængere. Eleverne skal kunne gå sikkert i lokalområdet, og de skal eksempelvis vide, hvordan de krydser en vej på den mest sikre måde. Gåprøven er et eksempel på et materiale, der kombinerer både teori og praksis.

Teoriundervisningen består af et forløb, hvor eleverne er 'På gåtur med Albert og Rose' i en digital billedby. Den praktiske del består af en prøve, hvor eleverne får lov at teste deres færdigheder ude i trafikken. Eleverne får også praktisk erfaring med at færdes sikkert i flok, og de bliver forberedt på at tage på tur med klassen.

Gåprøven og tilhørende lærervejledning kan findes på sikkertrafik.dk

 

Eksempler på sjove trafiklege

For de yngste elever kan det være svært at holde koncentrationen i længere tid. Du kan derfor med fordel tænke korte lege, som tager udgangspunkt i trafiksikkerhed, ind i undervisningen. Det kan for eksempel være lege, som har fokus på færdselsregler eller skilte.

Herunder præsenteres legene Kommando-Kaptajn, Skilteleg og Stopdans.

 

Kommando-Kaptajn

I denne leg er der fokus på, at eleverne skal kunne kende forskel på højre og venstre, men også på at orientere sig i trafikken - og så får de samtidig sved på panden.

Eleverne skal op at gå på stedet. Læreren eller en elev er kaptajn og skal råbe kommandoer. Der findes fem rigtige kommandoer, som eleverne skal rette sig efter, og fem forkerte kommandoer, som de skal ignorere.

De fem rigtige kommandoer starter alle med ’Kaptajn’:

  • ’Kaptajn højre’
  • ’Kaptajn venstre’
  • ’Kaptajn stop’
  • ’Kaptajn se dig for’
  • ’Kaptajn fjol’

De fem forkerte kommandoer er de samme ord, men siges uden ’Kaptajn’.

Hvis der råbes en kommando, som starter med ”Kaptajn”, skal eleverne give det tegn, som passer til kommandoen, eller se sig for. Dem, der gør det rigtige, fortsætter med at gå på stedet, og dem, som gør det forkerte, skal sætte sig ned. Det er kaptajnen, der er dommer. Eleverne skal kun reagere på de rigtige kommandoer, altså dem med ”Kaptajn” foran. Hvis eleverne reagerer på en forkert kommando, er de ude. Vinderen er den sidste tilbage.

 

Skilteleg

Skilteleg er en leg, der er nem at tage med ud i skolegården, og hvor eleverne lærer om de mest gængse skilte.

Inden legen skal læreren printe trafikskilte ud i A4-størrelse og gennemgå skiltene, så eleverne ved, hvad de enkelte skilte betyder.

Find skiltene på sikkertrafik.dk.

Skiltene skal fordeles rundt i skolegården. Alle elever skal derefter stille sig op langs en mur - dette er startpositionen. Når alle er klar, råber læreren en kommando, eksempelvis:

  • Alle med grønt på deres tøj finder "Hajtænder"
  • Alle med briller finder "Kreaturer på vejen"
  • Alle med lange bukser på finder "Venstresving forbudt"

Når kommandoen er råbt, skal de udvalgte elever løbe hen til det rigtige skilt så hurtigt som muligt. Efter hver kommando skal eleverne tilbage til start.

Legen kan bruges som bevægelsesleg for alle, men den kan også nemt laves til en konkurrence. I kan aftale, at det kun er de første to elever, der når hen til et skilt, som må gå tilbage til start, mens de resterende holder pause indtil næste runde.

 

Stopdans

I denne version af stopdans får eleverne pulsen op, lærer at være opmærksomme og træner trafikreglerne i forhold til at krydse et fodgængerfelt.

Start med at finde en rød og en grøn ting og noget musik. Læreren kan så tænde for musikken og holde den grønne ting op i luften. Eleverne danser lige indtil læreren løfter den røde ting op i luften. De elever, som ikke er opmærksomme og danser videre, er ude af legen.

Find trafikmusik på sikkertrafik.dk.

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af Rådet for Sikker Trafik.

Find masser af information om og inspiration til arbejdet med trafik og det obligatoriske emne færdselslære på: sikkertrafik.dk
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.