Artikel

Tjek elevernes færdigheder med Cyklistprøven

Mange skoler har tradition for at afholde cyklistprøve i 6. klasse. Sådan har det været i mere end 70 år. Cyklistprøven har udviklet sig med tiden, og der er flere grunde til, at den stadig er populær.

Nye trafikvaner

De fleste elever i 6. klasse har allerede en del erfaring i at færdes i trafikken. De bevæger sig efterhånden længere og længere væk fra hjemmet, og det sker oftere på egen hånd. Hvis de følges med venner, er deres fokus tit på det sociale frem for trafiksikkerheden, og det kan desværre ses i ulykkesstatistikkerne.

Med Cyklistprøven får eleverne genopfrisket de gode vaner og får ny viden. De får blandt andet et indblik i, hvad det er, der går galt, når deres aldersgruppe kommer til skade i trafikken, og hvordan de bedre kan passe på sig selv. Cyklistprøven er lokalt forankret, og gennem undervisningen er materialets generelle viden let at relatere til elevernes hverdag.

 

Varierede metoder og samarbejde

Cyklistprøven indeholder både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er lagt an på dialogbaseret undervisning og gruppearbejde, og danner grundlag for den praktiske del, hvor eleverne får testet deres færdigheder. Materialet lægger op til, at eleverne er aktive gennem hele forløbet. De kan for eksempel selv stå for at undervise hinanden i teorien, og de kan kontrollere hinanden i den praktisk del, hvor de er ude at cykle.

Organiseringen af cyklistprøven har vi gjort ved at inddrage vores klubpædagoger, så vi i et samarbejde har arbejdet både med teorien og det praktiske. Pædagogerne har blandt andet brugt UUV-timerne. De elever, der havde brug for at blive mere sikre på cyklen, har også fået mulighed for at låne en cykel og træne i klubben. På dagen, hvor den praktiske prøve er løbet af stablen, har vi fået hjælp af både politi til tjek af cyklerne, og ledelse og klubpædagoger har hjulpet eleverne på de forskellige kontrolposter. Cyklistprøvens afvikling, synes jeg, lægger rigtig godt op til et samarbejde mellem pædagoger og lærere.“
- Laila, færdselskontaktlærer i Hvidovre.

 

Cyklistprøven som evaluering

Cyklistprøven er velegnet til at evaluere trafikundervisningen på mellemtrinnet, da forløbet kommer omkring alle færdigheds- og vidensområder inden for kompetenceområdet Trafikal adfærd.

Cyklistprøven har fokus på klassen frem for den enkelte elever, og den løfter klassens samlede kompetencer. Cyklistprøven kan bruges som et eftersyn af eleverne som cyklister. Det kan være nyttigt, hvis klassen skal på cykeltur.

Cyklistprøven er ikke en endelig godkendelse af eleverne som sikre cyklister, men den er et afsæt for trafikundervisningen i udskolingen, som i højere grad handler om adfærd og konsekvenser end om trafikale færdigheder.

 

Mere cykling i undervisningen

Der er masser af inspiration at hente i faghæftet for færdselslære, hvis der skal sættes fokus på cykling i undervisningen. I vejledningen anbefales det, at der løbende arbejdes med cykling på mellemtrinnet, og der er flere konkrete eksempler på, hvordan det kan gribes an. Der kan eksempelvis sættes fokus på at gøre arbejdet med en sikker rute for cyklister mere relevant ved at lade eleverne tage billeder af de steder på deres skolevej, hvor de føler sig trygge og utrygge. Eller eleverne kan teste deres manøvrefærdigheder på et lukket område ved at køre med en tung taske på styret eller på vådt underlag.

Find faghæftet for det obligatoriske emne færdselslære her: Faghæftet – med Fælles Mål, læseplan og vejledning

 

Kreditering

Artiklen og Cyklistprøven er udviklet af Rådet for Sikker Trafik.

Se mere om sikkertrafik.dk

Find materialet om Cyklistprøven samt lærervejledning her

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.