Artikel

Pas på de unge i trafikken

For de ældste elever er trafikundervisningen vigtigere end nogensinde. Denne artikel sætter fokus på teenagere og trafikulykker, og hvordan trafikundervisningen i udskolingen konkret kan gribes an.

De 10 farligste år i trafikken

Eleverne i folkeskolen begynder for alvor at optræde i ulykkesstatistikkerne omkring 12-års alderen, og når de går ud af 9. klasse, står de over for de 10 farligste år i trafikken (Kilde: Vejdirektoratet).

Når unge er involveret i en trafikulykke, skyldes det typisk, at de er uopmærksomme, for eksempel på grund af brug af deres mobil, eller at de tager chancer, for eksempel ved at ignorere deres vigepligt. Det er også i udskolingen, de unge begynder at smide cykelhjelmen.

For unge mellem 15 og 24 år gælder det, at trafikulykker er en af de hyppigste dødsårsager (Kilde: Dødsårsagsregisteret). Ved at undervise i trafik igennem hele skoleforløbet, kan skolen være med til at sikre, at eleverne er bedst muligt rustet til at komme sikkert igennem de 10 farligste år.

 

16-årige har 10 gange større risiko for at komme til skade i trafikken end 6-årige

Der bliver passet godt på de små elever. Forældrene følger dem i skole, og mange skoler afholder gåprøve og cyklistprøve.

I udskolingen er fokus typisk et andet sted. Der er kommet flere fag på skemaet, og afgangseksamen står for døren, men det er vigtigt at huske, at trafikundervisning er obligatorisk og vigtig gennem hele skoleforløbet. I udskolingen handler trafikundervisningen ikke længere kun om at kunne færdes sikkert i trafikken, men i høj grad også om at kunne færdes ansvarsfuldt. Det er fokus på adfærd og konsekvens, og det er en vigtig del af elevernes trafikale dannelse.

 

Knallertulykker er rykket ind i Folkeskolen

Siden 1. oktober 2016 har det været muligt for 15-årige at tage knallertkørekort. Eleverne kan begynde undervisningen allerede, når de er 14 år og 6 måneder. Det betyder, at flere elever i folkeskolen har mulighed for at køre knallert. 
 
Ulykkesdata viser, at nedsættelsen af aldersgrænsen for knallertkørekort fra 16 til 15 år har medført, at væsentligt flere 15-årige kommer til skade på knallert. Faktisk er knallerten det farligste transportmiddel i trafikken pr. kørt kilometer (Kilde: Trafitec 2019).

 

Konkrete ideer til trakfikundervisningen i udskolingen

Trafikundervisning i udskolingen er ikke ‘Rød mand stå – grøn mand gå’, men handler derimod om de valg, eleverne træffer i trafikken, og de konsekvenser, der følger med. Trafik i udskolingen handler i høj grad om gruppedynamikker og ungdomsliv, og kan dermed nemt kobles til andre emner, der er relevante for aldersgruppen. Der findes undervisningsforløb, hvor eleverne med udgangspunkt i cases og egne erfaringer skal diskutere og tage stilling til deres egen og andres adfærd i trafikken.

Mød et trafikofffer
Det er muligt at booke et trafikoffer, som kommer ud til klassen og fortæller om, hvordan det er at leve med varige mén efter en trafikulykke, og indgår i dialog med eleverne om de mange konsekvenser en alvorlige trafikulykke kan have.
Book et besøg på sikkertrafik.dk/LIVE

Tværfaglighed
Det kan være en god ide at tænke tværfagligt i trafikundervisningen. Ansvar og skyld kan være et oplagt emne i kristendom, og uheldsøkonomi og samfundsansvar kan bruges som problemstillinger i samfundsfag.

Spillefilm
Der kan også arbejdes med den danske spillefilm Mens vi lever, som tager udgangspunkt i en trafikulykke. Klassen kan se filmen i fællesskab og efterfølgende arbejde med et af de temabaserede forløb.
Se mere her: sikkertrafik.dk/mensvilever

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af Rådet for Sikker Trafik.
Find inspiration og undervisningsforløb, der er skræddersyet til de ældste elever på sikkertrafik.dk
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.