Artikel

Bring virkeligheden ind i undervisningen

Trafik er virkelighed, og det er rigtige mennesker, vi læser om i avisen, når der er sker en ulykke. Trafikulykker og skæbner, der ændres for altid, kan være barskt at høre om, men tilgangen virker.

En oplagt måde at gøre udskolingseleverne bevidste om konsekvenser af de valg, de træffer, er gennem åben skole, hvor det er muligt, at invitere et trafikoffer ind i klasseværelset. På den måde kan undervisningen gøres nærværende og autentisk.

 

Trafikundervisning i udskolingen

I de ældste klasser vil eleverne typisk sige, at de har styr på det med at færdes i trafikken. Men det gælder for teenagerne, at følelsen af usårlighed, voksende risikovillighed og ønsket om at stå på egne ben rent faktisk betyder, at de er ekstra udsatte. 

Det kan være en god ide at udfordre elevernes opfattelse af, at de har styr på det hele. Eleverne ved godt, at de kan komme til skade i trafikken, men udgangspunktet er alligevel ofte, at det er noget, der sker for naboen.

 

Inviter ”naboen” ind i klasselokalet

En måde at hjælpe eleverne til at forstå og reflektere over de mulige konsekvenser, en alvorlig trafikulykke kan have, er ved at invitere et menneske, der kan fortælle en personlig beretning om at komme alvorligt til skade i trafikken. Det gør i trafikundervisningen virkelig og relaterbar for eleverne.

I faghæftet for Færdselslære anbefales det at bruge personlige beretninger som en del af trafikundervisningen i udskolingen:

Enkelte elever sidder måske med et personligt kendskab til en ulykkes konsekvenser og omkostninger, men for de fleste er det meget abstrakt og dermed svært at forholde sig til. Personlige beretninger, der kan bringe virkeligheden ind i klassen, er derfor helt centrale for undervisningen i de ældste klasser.
(Kilde: Faghæfte for færdselslære)

 

Bring virkeligheden ind i undervisningen: Sikker Trafik LIVE

Er du lærer i en 8. 9. eller 10. klasse kan du gratis booke en Sikker Trafik LIVE-ambassadør til din klasse. Ambassadøren er en person, som lever med varige mén efter en alvorlig trafikulykke, ofte sidder de i kørestol. Ambassadøren fortæller om livet før ulykken, selve ulykken og livet efter ulykken.

Foredraget handler om de valg, man træffer ude i trafikken, og om de livsændrende konsekvenser, disse valg kan have. Ambassadørerne går i dialog med eleverne og udfordrer dem på deres holdninger til trafik.

 

Undervisning med dokumenteret effekt

Sikker Trafik LIVE har eksisteret i mere end 30 år, og det virker. VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - har evalueret indsatsen og konkluderer: ”Samlet set finder vi positive effekter af Sikker Trafik LIVE, særligt i forhold til elevernes viden om og holdning til trafiksikkerhed. […]

Set i forhold til elevernes øvrige skolegang, er besøget en relativt lille indsats, og det er begrænset, hvor store kvantitative effekter vi ser af indsatsen. Men set i lyset af indsatsens størrelse er resultaterne gode og den positive udvikling i elevernes viden og holdning kan få effekt på længere sigt. Samlet peger evalueringen således på, at metoden med at bruge personlige historier overfor eleverne er virkningsfuld”.

 

Eleverne er glade for Sikker Trafik LIVE

99% af de elever, som har oplevet Sikker Trafik LIVE synes godt eller meget godt om foredraget. Mange siger, at de er blevet bedre til at passe på sig selv, og at de er blevet mere opmærksomme på at sige fra, hvis de for eksempel er passagerer i en bil, hvor der køres for stærkt. Den personlige historie gør et stort indtryk:

Jeg er utrolig taknemmelig for at have hørt hans historie, og jeg har fået så meget vigtig viden med mig videre fremover i mit liv”, Elev 16 år. (Kilde: Evaluering foretaget af Rådet for Sikker Trafik)

 

Inspiration

Find faghæftet for det obligatoriske emne færdselslære her: Faghæfte – med Fælles Mål, læseplan og vejledning

Book et gratis besøg og læse mere og læs mere på www.sikkertrafik.dk/LIVE

Læs rapporten fra VIVE om indsatsen Sikker Trafik - LIVE her 

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere på sikkertrafik.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.